Du har ferie – så sluk dog den mobiltelefon

Mobilen, e-mailen og internettet gør det svært. Men det er vigtigt at være offline – og få tanket op i ferien.

Foto: Modelfoto / Colourbox.
Læs mere
Fold sammen

De tikker ind alligevel. sms’erne. Vigtige opkald. Og e-mail, som netop har det med at hobe sig op i indbakken, når den bliver ladt alene for længe. Det er let, hurtigt og derfor særdeles svært at holde fingrene fra tasterne for lige at tage et tjek på, om alt kører efter planen i virksomheden.

Direktørerne i de små og mellemstore virksomheder kan da heller ikke slippe kontakten til virksomheden, når de går på ferie.

57 procent tjekker hver dag både deres mobiltelefon og e-mail, mens de holder ferie. Det viser en rundspørge, som ErhvervsBladet.dk har foretaget blandt 548 direktører i små og mellemstore virksomheder med en svarprocent på 39 procent, som er medlemmer af ErhvervsPanelet.

- Chefer er typisk mest på, men også rigtig mange medarbejdere føler, at de skal være tilgængelige i ferien. Det skyldes i høj grad, at vi har muligheden for at kommunikere hele tiden. Det er chefens ansvar at få skabt en fornuftig kultur omkring det at holde ferie – og få det sat på dagsordnen i god. Det handler eksempelvis om at få arbejdsopgaver ordentligt planlagt, så der ikke ligger bunker allerede, når man går på ferie, ligesom der skal laves aftaler om, hvem der tager over for hvem, lyder det fra Susanne Teglkamp, direktør i konsulentfirmaet Teglkamp & Co, der tidligere i år gennemførte en analyse blandt både medarbejdere, chefer og selvstændige.

Mobilen åben

Kun hver tiende oplyser, at arbejdspladsen ikke kan få fat i dem, mens de er på ferie, mens resten altså kan fanges på mobiltelefon eller mail. Hver tredje har mobilen åben konstant og tjekker arbejdsmailen hver eneste dag.

- For ejerledere i mindre virksomheder er det naturligt nok, at det kan være svært at holde ferie, uden at have kontakt til deres virksomhed. Den fylder meget – det er ejerlederens barn. Men det er vigtigt at tænke på at få skabt sig et rum og få batterierne ladet op i stedet for at arbejde hele ferien, hvilket heller ikke er godt for virksomheden, siger Susanne Teglkamp.

Hos Ledernes Hovedorganisation peger rådgivningschef Vibeke Skytte på, at der naturligt er en forskel på at være ejerleder og ansat leder i en mindre virksomhed – netop fordi det at være ejerleder er en livsstil og ofte resulterer i en endnu højere grad af følelse af, at vedkommende simpelthen er nødt til selv at tage sig af mange af de opgaver og udfordringer, der dukker op, selv om der står ferie i kalenderen.

Det handler ifølge Vibeke Skytte om at få lagt nogle faste rammer for, hvordan kommunikationen med virksomheden og de tilbageværende medarbejdere skal foregå i ferietiden.

- Kunsten er, at få kommunikationen sat i faste rammer, således at ledere eller virksomhedsejere eksempelvis på bestemte tidspunkter af dagen er tilgængelige på telefonen eller har en aftale med de ansatte om, at chefen selv melder ind klokken 12, så kan medarbejderne inden da få samlet op på de vigtige spørgsmål, lyder rådet fra Vibeke Skytte.

Frustrerede ansatte

Det kan for de medarbejdere, som arbejder hen over chefens ferieperiode, nemlig være frustrerende, hvis de konstant bliver ringet op.

- Medarbejderne kan sagtens håndtere de udfordringer, der kommer under vejs, hvis der blot er aftalt nogle spilleregler. Det er langt mere frustrerende, hvis de ved, at chefen faktisk holder ferie, men kommer løbende igen og igen eller ringer flere gange om dagen. De har også brug for et pusterum for at klare opgaverne, siger Vibeke Skytte og tilføjer, at det er helt naturligt, at man som ejerleder eller ansat leder selv ønsker at være på – og vide, hvad der sker i virksomheden, når man selv er væk.

- Selv om det at være ejerleder er en livsstil og derfor noget, der optager vedkommende døgnet rundt, så er det altså vigtigt at give sig selv et frirum i form af ferie. Også af hensyn til livsbalancen, familien og det at være en rollemodel over for medarbejderne – og sende et signal om, at det er helt legalt at holde fri og samle ny energi i sin ferie, lyder det fra Vibeke Skytte.

Ifølge analysen fra Teglkamp & Co. er det tilsyneladende heller ikke virksomhederne, som lægger pres på for at kunne træffe medarbejderne i ferien. De føler selv en pligt til at være det – eller er på af praktiske årsager.

- Tror ikke det bliver til en hel uges sammenhængende ferie ad gangen. Er bange for ikke at gøre mit arbejde godt nok og miste kunder, siger en af respondenterne i undersøgelsen, der samtidig også peger på, at nogle af medarbejderne anser det netop som ledelsens ansvar at få planlagt arbejdet, således at det ikke er nødvendigt at arbejde i ferien.