DSV holder sig nogenlunde på sporet

Transportkoncernen DSV kom bedre ud af 1. halvår end ventet af markedet, når der ses på overskudsdelen, mens omsætningen skuffer.

Nettoomsætningen steg til 17,1 mia. kr. fra 15,0 mia. kr., mens overskuddet af den primære drift (EBIT) steg til 847 mio. kr. fra 723 mio. kr. før særlige poster. Der var ventet en omsætning i halvåret på 17,4 mia. kr. og et driftsoverskud på 789 mio. kr. ifølge medianen af estimater, indsamlet af RB-Børsen i ugen op til regnskabet.

For hele 2007 venter DSV uændret et overskud af driften på 1658 mio. kr. skabt på baggrund af en omsætning på 35,7 milliarder kroner.

RB-Børsen