DSB sætter strøm på tog og afskriver formelt IC4

DSB har påbegyndt de længe ventede erhvervelser af el-lokomotiver og gør samtidig definitivt op med de udskældte IC4-tog.

DSB direktør Flemming Jensen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Søren Bidstrup

Ude i Høje Taastrup har det kriblet i fingrene de senere år. Hos DSB har det længe været en kendt sag, at fremtidens togmateriel skulle køre på strøm i stedet for diesel, men det lidt omstændelige arbejde med at elektrificere togskinnerne har udskudt øvelsen med at erhverve de nye el-lokomotiver.

Nu synes der dog at være kommet skred i planerne, og i en pressemeddelse oplyser DSB, at selskabets bestyrelse har godkendt et beslutningsoplæg om at købe i alt 26 nye el-lokomotiver. der ventes gennemført i et udbud i løbet af efteråret. De nye lokomotiver vil først og fremmest blive en del af regionaltrafikken på Sjælland, hvor de skal afløse de slidte ME-diesellokomotiver fra starten af 2020.

Mere overraskende benytter DSB lejligheden til at tage et utvetydigt opgør med de så udskældte IC4-tog, For nok har DSB erkendt de voldsomme problemer med IC4-togene, men ud ad til har planen stadigvæk været, at 77 af de i alt 83 tog i 2019 skulle være i drift. På de indre linjer har erkendelsen dog længe været, at det næppe vil kunne lade sig gøre, og i forbindelse med indkøbet af de nye el-lokomotiver bekræfter bestyrelsesformand Peter Schütze, at man noget har opgivet de italienske skandaletog.

»Med indkøbet af el-lokomotiver tages det første skridt til at udfase de aldrende ME-diesellokomotiver samt at reducere afhængigheden af IC2 og IC4-togsættene i fremtiden. Sammen med de langsigtede planer om indkøb af nye el-togsæt er det nu muligt at planlægge en kontrolleret udfasning af IC2- og IC4-togene,« lyder det fra DSBs bestyrelsesformand, inden han giver IC4 dødstødet:

»Ud fra vores driftserfaringer må vi konkludere, at IC4 ikke bliver grundstammen i den danske togtrafik, men vil være en del af løsningen, frem til elektrificering af skinnerne er gennemført« siger han.

DSB oplyser videre, at man forventer at kunne finansiere de nye lokomotiver uden støtte fra staten.

»Det er et vigtigt oplæg bestyrelsen har godkendt. Indkøbet af el-lokomotiver er første skridt i en proces, der skal sikre DSB moderne el-drevet materiel til at løfte fremtidens trafikale udfordringer«, siger Flemming Jensen, adm. direktør i DSB.

Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt (V) støtter op om det snarlige indkøb.

»Nye el-lokomotiver vil komme kunderne til gavn og styrke driften og rettidigheden på skinnerne. Samtidig vil jeg understrege, at det er glædeligt, at DSB er kommet så godt økonomisk på fode igen, at selskabet kan gennemføre sådanne investeringer uden særlige tilskud fra staten,« siger han i pressemeddelelsen.

Hvor godt DSB egentlig er kommet på fode økonomisk vil stå klart senere tirsdag, når selskabet offentliggør sit halvårrsregnskab.