DSB kører videre trods klage

DSB kører videre med overtagelsen af Kystbanen, selvom Arriva har ønsket at stoppe processen, mens deres klage over DSB’s tilbud behandles. Arriva overvejer nu et decideret sagsanlæg.

Klagenævnet for Udbud har afgjort, at DSB og Trafikstyrelsen kan fortsætte processen, der skal føre til DSB’s overtagelse af Kystbanen i 2009. Arriva – der tabte udbuddet til DSB – havde ellers ønsket overtagelsen stoppet, indtil deres klage over DSB’s bud er behandlet. Det skriver Børsen.dk.

Arriva mener, at DSB har opgivet et forkert antal tog i deres tilbud til en værdi af otte mia. kr., og ligesom den anden taber i udbudsrunden, svenske SJ, har de klaget over DSB’s lave pris. Sagen stopper imidlertid ikke med dagens afgørelse, idet Arriva overvejer at anke.

"Vi mener, at afgørelsen er forkert. Vi sidder og kigger på det lige nu, og overvejer om vi skal anke afgørelsen. Hvis vi har ret i, at man har tildelt kontrakten uretmæssigt, så bør man kassere DSB og tildele kontrakten til os, eller man må lave et nyt udbud," siger Johnny Hansen, adm dir. i Arriva, til borsen.dk.

Arriva er meget interesseret i at få stoppet processen, fordi det vil være noget nær umuligt at omgøre DSB’s sejr, selvom Arriva efterfølgende skulle få medhold i klagen. Derfor kan et decideret sagsanlæg ved domstolene også komme på tale, for ifølge Arriva vil sådan et sagsanlæg have opsættende virkning

Hos Trafikstyrelsen er direktør Claus Klitholm imidlertid ikke overbevist om, at selv en sag ved domstolene vil forhindre, at kontrakten kan underskrives:

"Det vil jeg forholde mig til, når jeg får en meddelelse fra domstolene om, at jeg ikke må underskrive nogen kontrakt. Indtil videre har jeg kun fået det modsatte at vide," siger Claus Klitholm til borsen.dk.

Kontrakten mellem DSB og Trafikstyrelsen skulle efter planen være underskrevet den 10. juli, men det er stadig udskudt på ubestemt tid grundet SJ’s sag, der behandles i Sverige ved en instans, som svarer til byretten.

Arriva skal drøfte klagen med Trafikstyrelsen ved et møde den 31. juli.