DSB kører bedre end ventet og opjusterer

DSB har i årets første ni måneder oplevet en svag forbedring i indtjeningen, hvis man ser bort fra ekstraordinære forhold. Ledelsen opjusterer nu sine forventninger til hele årets resultat.

Foto: Dennis Lehmann.
Læs mere
Fold sammen

DSB er ved at være tilbage på sporet, rent økonomisk. Overskuddet før skat for årets første ni måneder dykker godt nok til 397 mio. kr. fra 656 mio. kr. sidste år. Men 2014 var positivt påvirket af engangsindtægter fra salg af ejendomme, mens der i år har været ekstraordinære omkostninger på IC4 og IC2-tog. Ser man bort fra de ekstraordinære forhold er resultatet forbedret med 41 mio. kr.

Ved udgangen af første halvår forventede ledelsen at hele 2015 ville ende med et overskud på en halv milliard kr. før skat og ekstraordinære forhold. Nu regner ledelsen med et resultat på mellem 600 og 700 mio. kr., fremgår det af DSBs kvartalsregnskab.

DSBs nettoomsætning har i årets første ni måneder været uændret på 8,3 milliarder kr. Omsætningen er negativt påvirket af lavere passagerindtægter som følge er det store infrastrukturarbejde på Vestfyn og øgede omkostninger til at skaffe erstatningstransport.

»Det forventes, at en del passagerer vender tilbage i den resterende del af året, men der er usikkerhed om i hvilket omfang og med hvilken hastighed. Både omkostninger og finansielle poster udvikler sig positivt,« skriver DSB i kvartalsregnskabet

DSB har generelt i den forløbne del af året haft lavere energiomkostninger og lavere omkostninger til fratrædelsesgodtgørelser. Ved udgangen af september havde DSB 7.518 ansatte, og det var faktis 24 flere end et år tidligere.

På balancen har DSB i løbet af året skåret 1,7 milliarder kr. af den rentebærende gæld, så den nu er reduceret til 7,6 milliarder kr.

Regeringen og DSB indgik i slutningen af september en tillægskontrakt til den eksisterende 10-årige kontrakt, der betyder, at DSBs kontraktbetaling bliver reduceret med 300 mio. kr. om året fra 2016.

»Med tillægskontrakten er vilkårene for DSB lagt fast i en årrække. Den reducerede kontraktbetaling er en udfordring, som DSB vil møde gennem fortsat fokus på vækst og effektivisering,« lover DSB.