DSB Ejendomsudvikling udnytter rygvind fra markedet

Det er for tiden nemt for selskabet at finde købere til grunde og bygninger ved gamle stationer, og det har trukket overskuddet op i 2016. Men der bliver ikke uden videre givet los for salget – DSB vil selv have gevinsten fra udviklingen og accepterer, at dén tager tid.

Rundt omkring i landet bliver der bygget nyt på arealer, som tidligere blev anvendt i DSB’s drift. I Nyborg skal det f.eks. give plads til boliger med udsigt over Storebælt. Foto: Skala Arkitekter Fold sammen
Læs mere

Selv om DSB’s gamle ejendomme næsten pr. definition har gode placeringer, kan det være en kompliceret sag at få dem solgt. Der er mange elementer, der skal gå op i en højere enhed, inden grunde og bygninger er optimeret til nutidig anvendelse, og inden det hele er godkendt i lokalplaner.

Men i disse år er der også usædvanligt mange investorer i markedet, og det har DSB Ejendomsudvikling benyttet til at lande det bedste resultat i fem år. 176 mio. kr. var der på bundlinjen i 2016 før skat. Og forventningen er, at det kommer til at gå mindst lige så godt i indeværende år, oplyser adm. direktør Jes Transbøl til Berlingske Business Ejendomme.

Det trækker blandt andet op til, at det har været muligt at finde investorer til grunde og projekter i provinsbyer – ikke blot i de største af dem, som Aarhus og Aalborg, men også i f.eks. Nyborg, hvor DSB Ejendomme for nylig kunne offentliggøre et salg til Pædagogernes Pension, som opfører 64 attraktive ejer- og lejeboliger med havudsigt.

»I de senere år har alt være koncentreret omkring København. Men vi ser nu, at selv de allerstørste investorer også interesserer sig for, hvad der sker i resten af Danmark,« siger Jes Transbøl.

Faldende lejeindtægter

DSB’s strategi er, at man vil holde på de ejendomme, der er tættest på kerneforretningen. F.eks. har man, som tidligere omtalt her i Berlingske Business Ejendomme, købt shopping-centret på Københavns Hovedbanegård tilbage fra Danica og Nordea Ejendomme, fordi mange kombinerer rejse og indkøb.

Ejendomme længere væk fra kerneforretningen skal derimod afhændes. Forinden da skal de typisk udvikles – og ofte ganske meget. Disse aktiviteter alene indbragte i 2016 225 mio. kr. i form af lejeindtægter og avancer ved salg af ejendomme.

Det tal omfatter endda ikke alle ejendomme i DSB-koncernen. F.eks. ligger det kommende salg af ejendommen på Kalvebod Brygge 32 i København formelt uden for udviklingsselskabets regi.

Selskabet anfører i sin ledelsesberetning, at efterhånden som man sælger ejendomme fra, vil lejeindtægterne naturligt falde. Men der er ikke umiddelbart udsigt til, at bundlinjen også vil falde. Der er nemlig stadig mange udviklingsprojekter til at bidrage til indtjeningen.

Som eksempel påbegynder man i 2017 arbejdet med en helhedsplan for et større areal i Horsens – et areal hvor man, ifølge Jes Transbøl, allerede nu kan konstatere, at flere investorer er klar i kulissen. På samme vis forventes det ca. 100.000 kvm store projekt Perlekæden ved Århus Banegård at tage form i løbet af 2018.

Vil selv have gevinsten

Formelt set er der ’kun’ investeringsejendomme for små 400 mio. kr. tilbage i porteføljen. Dem kunne mange af tidens ivrige investorer givetvis spise i én mundfuld. Men DSB Ejendomme ønsker selv at få gevinsten fra udviklingen af de pågældende grunde og bygninger, og derfor kommer det dels til at tage tid, og dels bliver værdierne reelt betydeligt større, når det kommer til stykket, anfører Jes Transbøl.

Det projekt, der nok er mest kendt i offentligheden, er udbygningen over banegraven ved Vesterport i København – det projekt, som også indebærer et farvel til Palads-biograferne. Men noget tilsvarende kan man gøre mange andre steder, både i hovedstaden og ude i landet.

»Vi har en række andre luftrum over banegrave, som principielt kan udvikles. Det kan være ved Tietgensbroen og hele vejen ned til Dybbølsbro eller ved Østerport Station og Aarhus Banegård. Der er en lang række interessante lokationer, hvor man kan fortætte byen. Men det er noget, der skal gøres ad åre, når både timing og teknologien er til det,« siger Jes Transbøl.