DSB brugte 109 millioner uden tilladelse

DSB har brugt 109 millioner kroner, som de ikke havde tilladelse fra Transportministeriet og Folketinget til at bruge.

Foto: Steffen Ortmann.
Læs mere
Fold sammen

DSB modtager cirka 2,25 milliarder kroner fra italienske Ansaldobreda som kompensation for det italienske selskabs særdeles mangelfulde leverance af de skandaleramte IC4-tog. DSB er blevet pålagt at bruge pengene til at sikre, at IC4- og de særlige IC2-tog kommer op at køre og får en sikker drift i hele landet. Men stik imod anvisningerne har DSB anvendt 109 millioner kroner på et særligt »rettidighedsarbejde«, som skal styrke togdriften generelt i Danmark. Det skriver Bt.dk.

Flere trafikordførere er forargede over, at DSB ikke kan følge en klar aftale.

- Det kan være nok så fint at sikre driften andre steder i landet, men de penge skal anvendes til, at IC4-togene skal fungere. Det er meget problematisk, at de ikke anvendes til det, siger Venstres trafikordfører Martin Geertsen (V).

Han har stillet spørgsmål til transportminister Henrik Dam Kristensen (S) om sagen. Ministeren har 22. november svaret, at Transportministeriet har måtte indskærpe overfor DSB, at pengene er brugt uden hjemmel, og at det ikke skal ske fremover.

DSBs ureglementerede brug af de 109 millioner kroner fremgår af dette skriftlige svar til Martin Geertsen:

- Kan man så stole på DSB? Det kan man som politiker godt spørge sig selv om. De toge skal fungere, så pengene skal ikke bruges på alt muligt andet.

Sagen kommer i kølvandet på sagen om DSBs meget dårlige økonomi, som nu er i så elendig en forfatning, at DSB angiveligt ikke kan låne penge selv, uden at den danske stat garanterer for beløbet.

Enhedslistens trafikordfører Henning Hyllested (Ø) er også vred over, at DSB ikke har brugt pengene efter hensigten.

- Det er bekymrende, at de bruger pengene på noget helt andet, end de var tiltænkt. De to ting har ikke noget med hinanden at gøre, siger han.

DSB oplyser, at koncernen har taget ministerens svar til efterretning, men uddyber ikke nærmere.