DR lider under Skats manglende licensopkrævning

DR skal ifølge Kulturministeriet have statsgaranti på 500 millioner kroner til sikring af lån og kassekredit.

Foto: Mads Claus Rasmussen

DR er hårdt presset af Skats manglende licensinddrivelse. Derfor beder Kulturministeriet nu Folketinget om statsgaranti på op til 500 millioner til DR, der mangler 1,4 milliarder i licens.

Det fremgår af et aktstykke, som skal behandles i Folketingets Finansudvalg torsdag.

Statsgarantien skal bruges til sikring af lån og kassekredit, så DR's likviditet ikke går i minus.

Det fremgår af aktstykket, at DR's problemer især hænger sammen med Skats fejlslagne EFI-system, som har gjort det svært at inddrive blandt andet licens og parkeringsbøder.

Danskerne skylder nu svimlende 1,47 milliarder i licens. Mange af pengene skønnes dog at være tabt, så det kun er omkring 700 millioner kroner, der rent faktisk kan inddrives.

Det giver alvorlige problemer for DR's likviditet. Allerede i december 2017 ventes DR at mangle likviditet i størrelsesordenen knap 100 millioner kroner, fremgår det af aktstykket.

DR forventer samtidig en fortsat forværring af likviditeten i de kommende år med anslået cirka 300 millioner kroner årligt, indtil skattevæsnet igen formår at inddrive licensen på normalvis.

Skatteministeriet forventer, at inddrivelsen vil være normaliseret i 2019, hvor en ny gældsstyrelse med 1500 mand skal være på plads med et nyt inddrivelsessystem.

I aktstykket tager Kulturministeriet dog forbehold for, at der venter en usikker tid for DR:

- Skatteministeriet vurderer foreløbigt, at inddrivelse af DR's tilgodehavender er normaliseret i løbet af 2019, hvilket baseres på, at første del af det nye inddrivelsessystem er idriftsat i foråret 2017, og DR er tilkoblet systemet som den første fordringshaver.

- Der er dog tale om en begrænset funktionalitet, der kun gælder for nye fordringer. Fuld funktionalitet, der omfatter automatisk lønindeholdelse og modregning, bliver trinvist udrullet frem mod 2019.

- Det er usikkert set i lyset af usikkerheden forbundet med inddrivelsen om DR uden en statsgaranti vil kunne tilvejebringe den nødvendige likviditet ved optagelse af lån på det private lånemarked, skriver Kulturministeriet i aktstykket.

Hvis ikke DR kan få adgang til at låne, vil public service-kæmpen "kunne blive tvunget til at reducere sine omkostninger i betydelig grad, alene af hensyn til likviditeten", hedder det i aktstykket:

- Ved en normalisering af Skats inddrivelse vil omkostningerne efterfølgende kunne øges igen. Sådanne udsving i det beløb, som DR har til rådighed til finansiering af sine aktiviteter vurderes ikke hensigtsmæssige og har ikke været forudsat i den gældende medieaftale, hedder det i aktstykket.

Aktstykker bruges, når en minister skal søge Folketingets Finansudvalg om en ekstra bevilling eller en dispositionsadgang, som ikke er aftalt i finansloven.

Hvis politikerne i Finansudvalget tiltræder aktstykket, er det det samme som, at hele Folketinget har givet sit samtykke.