DR-chefer ansat i nedlagte stillinger

På trods af at beslutning om at droppe menneskechef-ordning allerede var truffet, blev DRs menneskechefer ved med at arbejde på projektet. DRs generaldirektør valgte, at de ikke skulle orienteres.

Allerede før sommerferien besluttede DRs generaldirektør, Kenneth Plummer, at droppe en del af den længe forberedte nye organisationsstruktur i Danmarks Radio, nemlig de såkaldte menneskechefer. Alligevel fortsatte man i DR med forberedelserne hen over sommeren, lod 24 menneskechefer begynde i deres nye job 1. august og arbejde i seks uger, før beslutningen om at opgive modellen blev meddelt 17. september. Det skriver Politiken.

Professor og dr.phil. ved Handelshøjskolens Institut for Politik, Ledelse og Filosofi Ole Fogh Kirkeby siger til Politiken, at Kenneth Plummer dermed bare har øget forvirringen internt i DR og forstærket det ansigtstab, DR har lidt.

Mange mente, at menneskechef-modellen var uigennemsigtig, og frygtede, at den ville udløse konflikter mellem de to cheftyper. 13. september fratrådte Lars Vesterløkke så pludselig sin stilling, og fire dage efter meddelte generaldirektør Kenneth Plummer, at DR droppede menneskecheferne med virkning fra 12. oktober.

Kritikere har undret sig over, hvorfor det skete så sent i forløbet.

»Inden jeg gik på sommerferie, vidste jeg godt, at vi var på vej i en forkert retning med den todelte ledelsesstruktur, men det var vigtigt at få spareplanen gennemført for ikke at skabe uro omkring den«, siger Kenneth Plummer til Politiken.

»Vi havde en hypotese om, at en tostrenget ledelsesform i det, man kalder tredje ledelseslag i DR, ville sikre det bedst muligt. Men vi fandt ret hurtigt ud af, at det ville det nok ikke alligevel. Og det mener jeg er god ledelse, at når man konstaterer, at der er noget, der er på vej i den forkerte retning, så laver man det om«.

Det er meget usædvanligt, at man vælger at fortsætte forberedelserne og ansætte menneskecheferne, selv om man har besluttet at droppe den nye struktur, vurderer professor og dr.phil. ved Handelshøjskolens Institut for Politik, Ledelse og Filosofi Ole Fogh Kirkeby.

»Det lyder direkte forkert. Selvfølgelig over for de pågældende. De bliver ofre for det. Men det er også et meget forkert signal om usikkerhed at sende til offentligheden. Han burde have stoppet den nye struktur straks. For det er da mere forvirrende, at man først indfører noget og bagefter trækker det tilbage. Både cheferne og medarbejderne blev jo til grin«, siger han til Politiken.