DONGs store børsnotering fyldt med risiko

Flere store danske investorer er klar til at købe sig ind i DONG, når virksomheden noteres 9. juni. Men en investering i koncernen er forbundet med stor risiko og en usikker fremtid, mener de.

Henrik Poulsen (t.h.), administrerende direktør for DONG Energy, og Thomas Thune Andersen, bestyrelsesformand for DONG Energy, holdt presse­møde torsdag forud for børsdebuten. Foto: Niels Ahlmann Olesen Fold sammen
Læs mere

Aldrig har et dansk børsprospekt været fyldt med så mange forbehold og advarsler. Den danske, statskontrollerede energikoncern DONG Energy vil børsnoteres 9. juni, men inden da skal de nye aktionærer, der kommer ind i virksomheden, prøve at få hold på de risici, der omgærder DONG.

Og der er store, centrale risikoelementer, mener flere af Danmarks største, institutionelle investorer. De er indstillet på at købe aktier i selskabet, men især DONGs tilstand på længere sigt skaber panderynker.

»Der er masser af kompleksitet at forholde sig til, især når man kigger ud over alle de havvindmølleprojekter, som er i pipelinen allerede. Spørgsmålet er, hvor attraktivt det bliver at udvikle havvindmølleparker på den anden side af 2020; det er meget svært at forudse,« siger Kasper Brix-Andersen, seniorporteføljeforvalter i Bankinvest, der investerer i danske aktier for en række danske pensionskasser.

DONG har de senere år haft stor succes på markedet for havvindmøller. Vind-forretningen er hovedårsagen til, at staten, Goldman Sachs og de andre ejere forsøger at notere DONG til en samlet værdi fra 83,5 milliarder kroner og op til 106,5 milliarder kroner afhængigt af interessen på aktiemarkedet. Men succesen har en primær årsag, nemlig de store subsidier, der bliver givet for at fremme denne type energi. Cirka 62 procent af indtægterne fra DONGs havvind­møller kom i 2015 fra subsidier.

»Vindforretningen bærer langt største­delen af DONGs værdi, som det ser ud i dag, og det er spørgsmålet, hvilke parametre der kan blive meget bedre, end de er i dag. For der er stort set ingen konkurrence, og den politiske velvilje er stor. Men kan det fortsætte, det er meget tvivlsomt. Så hvor meget bedre kan den forretning blive, end den er i dag,« siger Kasper Brix-Andersen.

Han er dog ikke skræmt af prisen.

»Det er jo en forhandling om pris herfra. I den nedre halvdel af prisspændet kan vi sagtens være med, og så bliver appetitten nok lidt mindre, når vi kommer højere op,« siger Brix-Andersen.

Prisintervallet er fair

Også Keld Henriksen, aktiechef med ansvar for danske aktier i Maj Invest, er klar til at købe aktierne.

»Det, vi som investorer godt kan lide, er den gode visibilitet på indtjeningen frem til 2020, og så kan vi godt lide, at de har en god track record på opstilling af vindparker. Prisintervallet ser fair ud, og det er ikke så tit, vi siger det,« siger Keld Henriksen.

Han tilføjer dog, at det omfattende subsidiesystem er en usikkerhed på længer sigt.

»Der er en politisk risiko på den lange bane. Fremtiden er mere usikker, og der bliver subsidierne ikke nær så gode og det faktum tager vi med i vores vurdering. Men her og nu, med de subsidier de har lukket ind i kassen, må vi bare konstatere, at det ser fornuftigt ud,« siger Keld Henriksen.

Fortsat politisk støtte

Henrik Poulsen, topchef i DONG, forsøger dog at berolige kommende aktionærer. Han vurderer, at politikerne vil fortsætte med at støtte havvindmøllerne noget tid endnu.

»Det tror jeg, at de vil. For det første kan de se, at der sker noget, så det vil være dumt at stoppe nu, hvor det virkelig flytter sig. Desuden er det en ny teknologi, og det er ikke unaturligt, at de skal have lidt tid til at få sig selv fuldt industrialiseret, og det forstår politikerne godt,« siger Henrik Poulsen.

I det 676 sider lange børsprospekt bliver DONG gennemgået på alle leder og kanter. Prospektet – der er det mest omfattende nogensinde i Danmark – indeholder en omfattende gennemgang af risikoen ved at investere i DONG.

Ikke færre end 71 punkter er listet op over forhold, som de kommende aktionærer skal være opmærksomme på.

De mest banale handler om, at aktiemarkedet kan falde, og at valutakurser kan svinge op og ned.

Men der også mere specielle forhold, som direkte vedrører DONG, og her er det ikke kun fremtiden for subsiderne.

Allerede få uger efter noteringen kan den nye DONG-aktie blive sendt ned. For stemmer briterne sig ud af EU 23. juni, vil det få »væsentlig negativ indvirkning«, som DONG formulerer det i prospektet.

Andre risikofaktorer tæller blandt andet kommende retsager, hvor meget det blæser, tvungne frasalg, priserne på olie og gas, og hvad de omfattende problemer på det store oliefelt Hejre i Nordsøen kan komme til at koste.

Niels Mengel, formand for Dansk Aktionærforening, understreger, at kommende aktionærer skal læse risikopunkterne godt igennem og ikke lade sig forblænde af DONGs grønne succes.

»Som privatinvestor skal man sætte sig grundigt ind i de risici, der er i DONG. Der er meget hype i dag om grøn energi, og det her er en aktie inden for grøn energi, og derfor kan det være svært for mange at forholde sig kritisk til DONG som investering. Men energi­markedet bevæger sig meget, og man skal have en sund skepsis, når man kigger på den aktie,« siger Niels Mengel.