DONGs fejlslagne milliardinvesteringer

Vindmølleparken Horns Rev 2 til 3,75 mia. kr.Kulkraftværket Greifswald i Tyskland til 1 mia. kr.Andre fejlslagne DONG-investeringerEthanolanlægget Inbicon i Kalundborg til 0,5 mia. kr.

Foto: STEFAN SAUER. Tyskland
Læs mere
Fold sammen

Gaskraftværket Severn i Wales til fem mia. kr.

DONGs værste investering er den store satsning på udenlandske gasmarkeder, i særdeleshed købet af gaskraftværket Severn i Wales i begyndelsen af 2009, hvor eksistensen af den økonomiske krise var kendt. Den investering er særlig grel, fordi beslutningsgrundlaget ikke havde en dækkende beskrivelse af pris- og markedsrisici vedrørende elmarkedet i Storbritannien. DONG Energy måtte i 2012 som følge af ændrede forhold på det europæiske gasmarked foretage en nedskrivning på Severn-værket på 1.390 mio. kr. Det utilstrækkelige beslutningsgrundlag er en hård kritik af både bestyrelsen og ledelsen.

I alt har DONG Energy nedskrevet og hensat 4,9 mia. kr. det seneste halve år på forretninger relateret til den udenlandske gassatsning, hvor også lagerkontrakter i Tyskland og Holland har været særdeles kostbare.

Horns Rev 2 blev ved investeringsbeslutningen skønnet til kun at give en lav værdiskabelse, men projektets værdi er siden faldet, så det nu bliver tabsgivende, ikke mindst på grund af budgetoverskridelser på samlet 412 mio. kr. Direktionen og bestyrelsen havde ifølge Rigsrevisionens beretning overvejelser om at nedlægge projektet på grund af den forventede lave værdiskabelse. DONG Energy besluttede dog at gennemføre projektet. Dette skete dels af hensyn til de politiske forventninger, der var til, at havvindmølleparken ville blive opført, dels ud fra en vurdering af, at Horns Rev 2 ville bidrage til, at DONG Energy kunne opfylde selskabets målsætning om at være førende inden for etablering og drift af havvindmølleparker.Planerne om at opføre et kulkraftværk i tyske Greifswald måtte droppes sent i projektfasen med et tab på en milliard kroner, hvilket Berlingske Business afdækkede i 2010. Projektet blev droppet på grund af stor folkelig modstand, ligesom det fremgår af Rigsrevisionens beretning, at DONGs beslutning om at omstille sig til meget mere grøn energi også var medvirkende til beslutningen om at droppe projektet trods milliardtabet.Rigsrevisionen har kun undersøgt otte investeringer nærmere, men især to uden for Rigsrevisionens undersøgelse har også vist sig problematiske i Berlingske Business’ afdækning de seneste år. Især fibernettet, der er løbet op i en milliardregning samt elbilsatsningen Better Place, som DONG har skudt 200 mio. kr. i, har vist sig som skuffende investeringer.Inbicon er en relativt lille investering for DONG, men den der slår ud på flest parametre som mislykket. Budgetoverskridelsen var på hele 52 procent, ligesom tidsplanen ikke blev overholdt, og bestyrelsen tilmed ikke var fuldt ud orienteret om budgetoverskridelsen. DONG vidste godt ved investeringsbeslutningen, at det forskningsmæssige interessante projekt ville give et mindre tab, men slet ikke i den størrelsesorden, som det har vist sig, hvilket Berlingske Business afdækkede i august 2011. Anlægget er i dag ikke i daglig drift, og Inbicon gennemførte derfor i marts 2012 en større fyringsrunde.