DONG-topchef: »Vi kan fyre med biobrændsel«

DONGs topchef Anders Eldrup tager bladet fra munden og afviser de seneste dages kritik af selskabets planer om at opføre et stort kulkraftværk i Tyskland.

Den magtfulde administrerende direktør i DONG Energy, Anders Eldrup, fastholder over for Business.dk, at DONGs planer fortsat er at bygge et kraftværk, der kan fyre med kul. For det er det, den tyske forbundskansler Angela Merkel vil have, og hun har specielt nævnt det planlagte kraftværk i Griefswald, lyder hans argument.

»Hun har sagt, at det skal bygges, fordi det er nødvendigt for Tyskland ikke at blive afhængig af gasleverancer. Vi vil bygge et af de mest moderne og effektive kulkraftværker, der findes,« siger Anders Eldrup.

Samtidig med, at DONG-chefen tager bladet fra munden, bringer han nye og mere udførlige oplysninger frem i sagen omkring det omdiskuterede kraftværk til produktion af el ved byen Lubmin. Blandt andet at det planlagte kraftværk i Østtyskland ud mod Østersøen til en byggepris på cirka 15 milliarder kr. kan bygges om til at fyre med grøn energi og naturgas ud over kulfyringen. Det er tale om et anlæg til multibrændsel.

»Det er forholdsvis nemt at ændre værket, så det kan fyre med både biomasse og naturgas. Biomasse i form af halm kan meget let puttes ind i værket, som vi også gør på Avedøreværket og mange andre af vores kraftværker i Danmark. Dermed fortrænger halm kul,« siger administrerende direktør Anders Eldrup.

Kritik fra EUs miljøagentur
Direktøren for det europæiske miljøagentur, professor Jacqueline McGlade, der er en varm fortaler for vedvarende energi for at nedbringe udslippet af drivhusgasser, CO2, sagde i går i en kommentar til DONG-sagen, at det ville være bedre, at DONG brugte biomasse eller naturgas frem for kul.

»Man skal altid tænke på kul som den sidst mulige ressource at anvende i kraftværker. Kul er ikke vedvarende og ødelægger en masse i miljøet, f.eks. når man graver det op i det nordlige Tyskland. Meget af den kul har en meget høj koncentration af svovl, og der er mange problemer med CO2-udslip i atmosfæren fra kraftværker baseret på kul. Det er meget effektivt at bruge vedvarende ressourcer, f.eks. biomasse i et kraftværk, ja ekstremt effektivt«.

Det sagde Jacqueline McGlade i en kommentar til DONG og andre europæiske energiselskabers storstilede planer om at bygge en række kulkraftværker over hele Europa i de kommende år.

»Alle andre løsninger end kul vil være bedre for DONG ,« fastslog Jacqueline McGlade.

Hun pegede samtidig på, at Østtyskland er det mest oplagte område i EU til at bruge biomasse i stedet for kul til produktion af el og varme. Der er flertal i Folketinget for DONG-projektet, mens Enhedslisten, SF og de radikale vil have, at DONG indstiller planerne om byggeri af kulkraftværker.

Eldrup forstår skepsis
DONGs topchef Anders Eldrup fremhæver, at DONGs kulkraftplaner også har støtte. Planerne har fået opbakning fra den tyske forbundskansler Angela Merkel. I en tale, kansleren har holdt inden for de seneste dage, bakkede hun DONGs planer i Østtyskland op, siger Anders Eldrup.

Han peger videre på, at Tysklands eksisterende kraftværker er ældgamle, indeffektive kraftværker, der fyrer med brunkul. De stammer tilbage fra årene efter Anden Verdenskrig. Og de værker skal fornyes i løbet af ganske få år.

»En af mulighederne er at gå over til atomkraft. Men det ønsker den tyske befolkning ikke, og regeringen vil begrænse brugen af atomkraft. En anden mulighed er, at Tyskland får bygget naturgasfyrede kraftværker, hvilket man kan gøre i et vist omfang. Problemet er, at der er forsyningsikkerhedsproblemer ved at gøre sig afhængig af råvarer, det vil sige gas fra lande i Mellemøsten og Rusland. Derfor skal Tyskland også have kulfyrede kraftværker, men det skal være med så ren teknologi som muligt, siger han.

Børsen skriver torsdag, at Tyskland er afhængig af kulkraft, og at det er absolut nødvendigt at modernisere og bygge kulkraftværker, som DONG vil. Uden atomkraft er det helt umuligt at forestille sig tysk elproduktion uden en betydeligt mængde kulkraft, hvis Tyskland skal kunne leve op til EUs mål om at få udledt 20 procent mindre drivhusgasser i 2020, siger dr. Hans-Günter Schwartz fra Institut für Wirschaftswissenschaft i Erlangen.

I DONGs miljøansøgning for det nye kraftværk ventes der en CO2-udledning på 10 millioner ton årligt - ved maksimal produktion i 24 timer i 365 dage om året uden driftsstop. Men ifølge DONG er det sandsynligt, at der næppe vil blive udledt mere end syv millioner ton CO2 pr. år. Værket vil udlede 730 g CO2 pr. produceret kilowatt-time.

Ved at erstatte elproduktion på de op mod 50 år gamle brunkulværker med almindelig stenkul i et moderne kulfyret værk, reducerer man CO2-udslippet med 30 til 40 procent, påpeger Anders Eldrup.

Føler I jer ramt af klimadebatten?

»Vores værker fylder jo meget i et lokalsamfund. Skal vi bygge en vindmølle, et naturgasværk eller et kraftværk, så er der ofte nogle mennesker i lokalsamfundet, som er betænkelige. Det er også tilfældet i Lubmin i Tyskland, hvor vil bygge. Det har jeg forståelse for, at det bliver et stort bygningsværk,« siger Eldrup.

DONG-chefen mener, at der er flere avisartikler, der støtter DONGs planer, end det modsatte.

Værket skal være færdig i 2012. Vil I fra starten bruge biobrændsel?

»Vi er jo ved at detailplanlægge det. Vi har ikke truffet endelig beslutning om at bygge det. En lang række undersøgelser skal først foretages. Blandt andet om, hvordan vi skal udnytte spildvarmen. Det er vi først klar med et godt stykke ind i 2008.«

Kritikerne har spurgt, hvorfor I ikke udnytter varmen fra elproduktionen?

»Vi arbejder bestemt på, hvordan vi kan udnytte det. Der er flere muligheder. Området ved siden af det planlagte kraftværk er udlagt til industriområde. Vi undersøger mulighederne for at levere varme til industrien lige som i Kalundborg. Her er blomstret en industri op. Den samme udvikling tror jeg, vi kan komme til at se ved kraftværket ved Lubmin,« siger Anders Eldrup.