DONG-sagen lever videre

Voldgiften mellem den fyrede topchef Anders Eldrup og DONG Energy kan føre til yderligere undersøgelse af den statskontrollerede energigigant.

Foto: Uffe Weng

Hvad der skulle have været et sidste punktum, ligner i dag et komma i den efterhånden langvarige saga om problemerne i statens energiselskab DONG Energy. Statsrevisorernes bemærkninger til Rigsrevisionens granskning af energikæmpen har nemlig et stort udestående.

Hele sagen om fyringen af topchef Anders Eldrup i marts 2012 er ikke behandlet af Rigsrevisionen, fordi der pågår en juridisk tvist ved en voldgift mellem Eldrup og DONG. Hvis voldgiften går Eldrups vej, vil det sætte store spørgsmålstegn ved bestyrelsens håndtering af sagen, og det kan føre til en undersøgelse af hele det forløb.

»Hvis manden (Eldrup, red.) kan få udbetalt sit fulde beløb, så må det være udtryk for, at han har gjort sit arbejde juridisk set godt nok. Men det er ikke ensbetydende med, at man som bestyrelse ikke kan fyre ham, hvis man ikke synes, det er den rigtige mand. Hvis ikke man har den rigtige kemi med ham, så har man sin gode ret til at fyre ham. Problemet er bare, at så er man nødsaget til at betale sig ud af det,« siger Peder Larsen (SF), der er formand for statsrevisorerne, til Berlingske Business.

Han understreger, at det endnu er for tidligt at forholde sig til, om der bliver behov for yderligere undersøgelse, ligesom det vil kræve, at voldgiftens afgørelse ikke holdes hemmelig.

»Hvis vi får kendskab til noget, vil vi selvfølgelig vurdere, om der er grundlag for at foretage yderligere, men det er under forudsætning af, at vi ved, hvad voldgiften nåede frem til,« siger Peder Larsen.Sammen med de fem øvrige statsrevisorer udtalte han i går en kritik af »middel karakter« af DONG Energy og Finansministeriet. Kritikken gik især på DONG Energys risikostyring af de enorme investeringer, og Finansministeriets passivitet i den sidste del af perioden 2008-2010, hvor DONG iværksatte et omfattende investeringsprogram.

Schur ryger ikke

Hvem der bærer hovedansvaret for den utilstrækkelige risikostyring af investeringerne, kan der dog ikke gives noget entydigt svar på.

»Det ligger i et samspil mellem direktion og bestyrelse. Vi kan ikke på baggrund af Rigsrevisionens beretning sige nøjagtig hvem, der har svigtet hvornår og hvordan. Men der er ingen tvivl om, at i og med at man øger investeringsomfanget i en krisesituation, så forøges risiciene. Og det er en af de ting, som Finansministeriet måske burde have været mere opmærksom på. [...] Det ville have været naturligt,« sagde Peder Larsen på et pressemøde i går eftermiddag.

Det står dermed også klart, at bestyrelsesformand Fritz Schur ikke er i farezonen for at miste formandsposten på baggrund af Rigsrevisionens undersøgelse. Det er dog fortsat uvist, om Fritz Schur vælger at genopstille til formandsposten på forårets generalforsamling. Foreløbigt har Fritz Schur ikke meldt ud, om han vil fortsætte – og det åbne spørgsmål er, om han skeler til udviklingen i voldgiften, inden han tager en beslutning.

Politisk spil om kritikken

I august 2011 satte Berlingske Business fokus på DONGs enorme investeringer og farerne herved. Dengang afviste DONG, at der skulle være problemer, men kritikken af investeringerne har Rigsrevisionen sat en tyk streg under.

DONG fortsætter dog med at investere stort, og så sent som i går offentliggjorde selskabet en investering på omkring en millard euro – ca. 7,45 milliarder kroner – i en britisk havvindmøllepark, og timingen kan vist kun opfattes som et »vi har styr på situationen« fra bestyrelsen.

Spillet mellem de politisk udpegede statsrevisorer kom også tydeligt til udtryk på pressemødet. Statsrevisor Mogens Jensen (S) understregede, at det er en »klar kritik« af bestyrelsens og direktørens rolle samt Finansministeriet.

»Jeg synes bare, at der er grund til at understrege – som jo også formanden sagde det – at vi inddeler kritikken i tre niveauer: Høj kritik, mellem kritik og lav kritik. Det her er mellem kritik. Dermed er det jo også en kritik,« sagde han.

Det fik statsrevisor Helge Adam Møller (K) til at reagere.

»Vi understreger jo trods alt, at de fleste af DONGs investeringer forventes at give en god indtening [...] Man investerer jo altid i håb om, at det vil blive en god investering, og så kan der være enkelte af dem, der ikke gør det,« sagde Helge Adam Møller.

DONG under stramt opsyn

Statsrevisorerne er tilfredse med, at DONG Energy præsenterer en ny strategi den 27. februar. Her vil selskabet utvivlsomt sætte fokus på kerneforretningen, og Finansministeriet vil da også fremover sætte klare mål for DONG Energys resultater, præcis som Rigsrevisionen har anbefalet.

Finansminister Bjarne Corydon (S) skriver i en kommentar på ministeriets hjemmeside, at man løbende arbejder med at forbedre udøvelsen af ejerskabet i de statslige selskaber generelt.

»I den forbindelse vil Finansministeriet inddrage Rigsrevisionens anbefalinger om at fastsætte egentlige resultatmål med inspiration fra f.eks. Norge,« hedder det.