DONG sælger andel i tysk el-værk

DONG Energy har solgt sin ejerandel på godt 25 pct. af Stadtwerke Lübeck til Stadtwerke Aachen med en gevinst på 176 mio. kr.

Foto: Erik Refner

DONG Energy har nu frasolgt sin ejerandel i Stadtwerke Lübeck på 25,1 pct. til Stadtwerke Aachen. Salgsprisen for ejerandelen er ca. 315 mio. kr. og salget  forventes at resultere i en avance før skat på 176 mio. kr.

”Vi har været meget tilfredse med samarbejdet med Stadtwerke Lübeck, og jeg er glad for, at det også efter salget kan fortsætte i kraft af vores klimapartnerskab og Stadtwerke Lübecks minoritetsejerandel i Nysted Havmøllepark,” siger koncerndirektør Morten Hultberg Buchgreitz, DONG Energy.

Frasalget er en del af den finansielle handlingsplan, som DONG Energy fremlagde i februar, hvor selskabet offentliggjorde, at det ville frasælge ikke-kerne aktiviteter for 10 milliarder kr. i 2013-2014.

Salget af andelen i Stadtwerke Lübeck er betinget af de tyske myndigheders fusionskontrol og godkendelse.