DONG og Novozymes kaster sig ind i kampen om halmen

Hvis politikerne var villige til at yde et tilskud til produktion af bioethanol baseret på halm ville vejen være banet for et nyt dansk eksporteventyr. I modsat fald flytter viden ud af Danmark. Det mener Novozymes og DONG, som bakkes op af energibranchen og landbruget.

Foto: Steffen Ortmann. DONG, Novozymes og Danisco har kastet sig ind i kampen om de gule strå, som i disse dage høstes og presses til halmballer på markerne landet over. De har iendnu kke opgivet drømmen om at etablere produktion af anden generations bioethanol i stor skala og dermed få del i et marked for biobrændstof, der vurderes at løbe op i 150 millioner liter fra 2012.
Læs mere
Fold sammen
Fra og med næste år skal danske bilister køre på benzin iblandet biobrændstof. I første omgang er kravet beskedne 0,75 pct., men fra 2012 skal benzinen indeholde 5,75 pct. biobrændstof.

Men som det danske støttesystem til energi baseret på biomasse er i dag, bliver det næppe dansk produceret biobrændstof, der havner i danskernes benzintanke, selvom danske virksomheder som DONG, Novozymes og Danisco ellers er globalt førende på feltet.

I stedet må olieselskaberne ty til den udskældte første generationsbioethanol baseret på fødevarer eller importere anden generations bio­ethanol fra Brasilien.

Problemet er, at el- og varmeproduktion på basis af halm støttes med i gennemsnit 600-800 kr. per ton afbrændt halm, mens udvinding af bioethanol ikke får anden støtte end den almindelige, hvor man friholdes fra CO2-afgift.

DONG, Novozymes og Danisco har dog endnu ikke opgivet drømmen om at etablere produktion af anden generations bioethanol i stor skala herhjemme og dermed få del i et marked for biobrændstof, der vurderes at løbe op i 150 millioner liter fra 2012.

Derfor kaster de sig nu ind i kampen om de gule strå, som i disse dage presses til halmballer på markerne landet over.

»Halmen er ganske enkelt for dyr i øjeblikket, fordi vi giver et tilskud til at brænde det af til el og varme. Den tilsvarende biomasse i udlandet er langt billigere samtidig med, at lande som f.eks. USA yder tilskud til produktion af bioethanol. Det betyder, at det ikke er rentabelt for os som virksomhed at investere de store beløb, der skal til, for at vi kan få en effektiv dansk produktion af anden generations bioethanol op at stå,« siger Niels Henriksen fra DONG Energy.

Ønsker støtte
DONG Energy er selv sammen med svenske Vattenfal blandt de største modtagere af tilskud til afbrænding af halm herhjemme.

Alligevel er DONG stærkt optaget af også at kunne udnytte halmens energiindhold til flydende biobrændstof, da værditilvæksten er langt større.

Niels Henriksen er således adm. direktør for det 100-procent DONG-ejede udviklingsselskab Inbicon, der blandt andet har etableret et mindre pilotanlæg til produktion af bioethanol baseret på halm i Kalundborg.

Det sker bl.a. i samarbejde med de to danske enzymproducenter Danisco og Novozymes samt norske Statoil.

Hos Novozymes er adm. direktør Steen Riisgaard stærkt utilfreds med støtten til afbrænding af halm. Han opfordrer dels politikerne til at få styr på, hvor meget tilskud de rent faktisk giver til afbrænding af halm, dels at sikre, at producenter af anden generations bioethanol får en tilsvarende støtte.

»Hvis vi skal have adgang til halmen, så kan vi jo ikke konkurrere med nogen, der får 600-800 kr. per ton halm uden også at få noget tilskud. Så vil halmen jo gå til dem. Derfor burde vi have et tilskud til produktion af bioethanol på basis af halm på samme niveau,« siger Steen Riisgaard.

Stort eksportpotentiale
Både Steen Riisgaard og Niels Henriksen frygter, at den manglende vilje til at støtte etableringen af produktion af anden genera­tions bioethanol i Danmark vil have alvorlige konsekvenser for det bioethanol-cluster af store og små virksomheder, som findes i dag i Danmark. I bedste fald vil virksomhederne søge til udlandet med deres ekspertice og know how. I værste fald vil de mindste virksomheder bukker under.

»Der ligger et stort eksportpotentiale og venter på at blive udnyttet i det industri-cluster, som vi har fået opbygget omkring udviklingen af bioethanol i Danmark. Men hvis ikke vi får gang i produktionen, så forsvinder den viden ud af landet. I dag er vores kunder allerede lidt overraskede over, at vi ikke kan præsentere større pilotanlæg på dansk grund endnu,« siger Niels Henriksen.

Novozymes har regnet sig frem til, at bioethanolproducenterne skal have et tilskud på mellem 2,11 og 3,50 kroner per liter bioethanol afhængig af, hvor effektiv produktionen er, hvis bioethanol skal have samme støtte som el og varme. I USA yder staten til sammenligning et tilskud svarende til cirka 1,50 kr. Det vil ifølge Niels Henriksen være nok til at gøre det rentabelt at etablere produktion i større skala.

DONG og Novozymes ønske om at få del i den offentlige halmstøtte bakkes op af såvel brancheorganisationen Dansk Energi, der repræsenterer elbranchen i Danmark, som Landbrug og Fødevarer (tidligere Dansk Landbrug, red.).

»Politikerne burde ligestille de forskellige bæredygtige energiformer, man kan udvinde af biomasse som halm og biogas. Man kunne for eksempel fritage alle energiformerne for energiafgifter. Så ville det være op til markedet at afgøre, om det er mest lønsomt at fremstille varme, el eller bioethanol af halmen,« siger chefkonsulent hos Dansk Energi, Jesper Koch.

Landbrug og Fødevarer oplyser, at danske landmænd er i stand til at levere mindst én million ton halm ud over de nuværende 1,4 millioner ton, som går til kraftvarmeværkerne, hvis ellers prisen er acceptabel.

Det har ikke været muligt at træffe klima- og energiminister Connie Hedegaard (K) for en kommentar på grund af ferie.