DONG får tilladelse til produktion af olie og gas fra kalkfelt forlænget

Energistyrelsen har forlænget tilladelsen til at producere olie og gas fra Syd Arne feltet med 20 år indtil 2047.

ARKIVFOTO Fold sammen
Læs mere
Foto: Erik Refner

Forlængelsen kommer, efter at Dong sammen med Hess og Danoil Explorationhar har ansøgt herom.

Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

Syd Arne feltet er et af Danmarks største kalkfelter, og der er siden 1999 produceret omkring 170 mio. tønder olie fra feltet. De tre selskaber har søgt om at få lov til at producere olie og gas fra feltet.

Forlængelsen af aftalen er kommet, efter at ansøgningen har været forelagt Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg. Kun Enhedslistens og Alternativets medlemmer kunne ikke tilslutte sig forlængelsen af tilladelsen.

»Jeg er glad for, at selskaberne bag Syd Arne licensen får den sikkerhed, som de har efterspurgt til at kunne investere langsigtet i Syd Arne feltet. Det betyder, at selskaberne kan planlægge den mest optimale indvinding fra feltet. Det sikrer danske arbejdspladser og en højere indvinding vil også øge statens indtægter,« siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) i pressemeddelelsen.

I dag lastes olie fra Syd Arne-platformens undersøiske tank til tankskibe, mens gassen transporteres via gasrørledningen til land. Med forlængelsen af tilladelsen vil olieproduktionen fra Syd Arne blive transporteret gennem olierørledningen fra Gorm-anlægget til land, når den nuværende dispensation udløber i 2027. Det vil øge udnyttelsen af kapaciteten i olierørledningen.

Olie og gasindvindingen i Nordsøen er af stor værdi for Danmark. Samlet set har Nordsøen indtil 2014 leveret statslige indtægter på 404 mia. kr. og i 2014 medførte produktionen skatteindtægter for 18,8 mia. kr.

Rettighedshaverne i Syd Arne tilladelsen udgøres af Hess Denmark, som har 61,5 pct., Dong E&P med 36,8 pct. og Danoil Exploration i form af 1,7 pct.