DONG-direktør freder sin økonomidirektør

På trods af fejlinvesteringer for milliarder og skarp kritik af risikostyringen i DONG Energy freder adm. direktør Henrik Poulsen sin økonomidirektør.

Ny Dong Havvindmøllepark. Den første havvindmølle i Dongs nye havvindmøllepark i Kattegat ved Anholt er nu oppe at stå. Nu følger de næste 110 møller efter. Fold sammen
Læs mere
Foto: Henning Bagger

Kritik af selskabets risikostyring, udstilling af fejlslagne investeringer og fokus på en gasforretning i krise. Rigsrevisionen kommer i sin rapport om DONG Energy hele vejen rundt. Alligevel er det en tilfreds direktør i DONG Energy, der kommenterer rapporten.Ændrer Rigsrevisionens rapport dit syn på, hvor DONG Energy skal bevæge sig hen?

»Generelt er der ikke de store overraskelser i rapporten. Jeg er glad for, at rapporten giver et retvisende og nøgternt billede af koncernens lønniveau og lønudvikling, og den viser, at vi på de fleste områder befinder os enten under eller på niveau med sammenlignelige virksomheder, når det handler om løn. Der er et par ting, vi kan gøre bedre, og det tager vi til efterretning. Men der er ingen dramatiske konklusioner på lønområdet,« siger Henrik Poulsen, adm. direktør i DONG Energy, der mener, at rapporten er mest negativ, når det handler om DONGs resultater i 2012.

»Men det har vi allerede varslet i forbindelse med regnskabet for 3. kvartal 2012.«

Plads til forbedringer

Et centralt punkt i Rigsrevisionens rapport er konsekvenserne af den ikke-tilstrækkelige risikostyring, der har været i DONG. Hvilke tiltag vil du iværksætte for at rette op på det?

»Jeg synes i vid udstrækning allerede, at vi i DONG Energy har en række gode processer til risikostyring, men der er altid plads til forbedringer, og det arbejde har vi stor fokus på i ledelsen. Kritikken af risikostyringen går hovedsageligt på vores investeringer på gasmarkedet, der har udviklet sig negativt. Det har vi taget konsekvensen af med nedskrivninger og hensættelser sidste år. Alle energiselskaber i Europa har mærket effekten af udviklingen på gasmarkedet. En udvikling, ingen havde forudset, hvor Europa har rykket sig i retning mod kul.«

Men DONG blev særlig hårdt ramt og nedskrev først med to mia. kroner på gas for så kort tid efter at nedskrive med yderligere 2,9 mia. kroner uden at markedsforholdene havde ændret sig. Hvordan forklarer du det?

»Det er rigtigt, at det kan se mærkeligt ud. Og tabene er uacceptabelt store. Men forklaringen er, at den første nedskrivning på to mia. kroner kom på vores gasfyrede kraftværker i Holland og Wales. Senere fulgte så en hensættelse på 2,9 mia. kroner på vores gaslagre og vores LNG-terminaler. Selv om begge tab er gasrelaterede, rammes de af forskellige markedsmekanismer, og derfor må vi bogføre det som henholdsvis nedskrivning og hensættelse kort efter hinanden.«

Vil forhindre lignende episoder

Tabene på gasområdet kommer efter beslutninger taget af din forgænger Anders Eldrup i samråd med økonomidirektør Carsten Krogsgaard, der fortsat sidder på posten under dig. Har du tillid til Carsten Krogsgaard efter at have læst Rigsrevisionens rapport?

»Ja, jeg har fortsat tillid til Carsten Krogsgaard. Siden jeg tiltrådte, har hele ledelsen brugt lang tid på at analysere udviklingen i vores gasdivision, og vi har iværksat en række tiltag, der skal rette op på forretningen. Carsten Krogsgaard har været drivende for dette arbejde, og vi har nu en god fornemmelse af, hvad der gik galt, og hvordan vi forhindrer noget lignende i at ske igen.»Nej på ingen måde. Selskabet er godt i gang med at rette op på de punkter, Rigsrevisionen påpeger. Og når man ser bort fra 2012, der blev et hårdt år for DONG Energy, tegner der sig et billede af en koncern, der står på to solide ben vind og olie/gasforretningen.«