DLH betaler 100.000 kr. i børsbøde - under protest

Trælastgrossisten DLH, der har sat sig selv til salg, har accepteret en bøde på 100.000 kr. for ikke at have orienteret aktiemarkedet rettidigt om et ejendomssalg

Foto: Carl Redhead

Forhandleren af tropisk træ, Dalfoff Larsen & Hornemann har fredag accepteret et bødeforlæg på 100.000 kr.

Selskabet blev i sommer meldt til politiet af Finanstilsynet for påstået overtrædelse af pligten til hurtigst muligt at offentliggøre intern og kurspåvirkende viden efter bestemmelserne i værdipapirhandelsloven. Sagen vedrører en selskabsmeddelelse udsendt den 28. december 2012 om morgenen, hvori selskabet oplyste, at DLH pr. 21. december 2012 havde solgt en grund og ejendomme i Belem, Brasilien. Finanstilsynet mente, at oplysningen blev offentliggjort for sent.

»Det er fortsat DLH's opfattelse, at selskabet handlede rettidigt, idet handlen efter selskabets opfattelse ikke kunne betragtes som endelig den 21. december 2012, men først umiddelbart forud for offentliggørelsen. Selskabets ledelse ønsker dog ikke at forfølge dette synspunkt yderligere i lyset af de økonomiske og ledelsesmæssige ressourcer dette vil kræve. Det er derfor blevet besluttet at acceptere bødeforelægget, således at sagen kan afsluttes dags dato,« skriver DLH fredag i en fondsbørsmeddelelse.

Trælastgrossisten oplyste tidligere i december, at man agter at sælge alle sine aktiviteter og datterselskaber.