DLG investerer massivt i umættelige Kina

Den danske landbrugsgigant investerer nu sammen med IFU 100 mio. kr. i et kinesisk selskab, der producerer foder til svin.

Foto: STRINGER SHANGHAI

.Kinesernes lyst til at spise svinekød vil stige eksplosivt frem mod 2022, hvor forbruget pr. indbygger ventes at overhale europæernes forbrug. Og Kinas produktion af svinekød kan ikke følge med den hastigt voksende efterspørgsel, så der bliver stort behov for en udvidelse af den kinesiske svineproduktion. 

Det fremgår af en rapport fra OECD og FNs fødevare- og landbrugsorganisation FAO..Det får nu et af Europas største landbrugsselskaber, danske DLG, til for første gang at investere i en virksomhed i Kina. Sammen med Investeringsfonden for udviklingslande, IFU, har DLG indgået et partnerskab med en større kinesisk producent af svinefoder. Investeringen er på 100 mio. kr.


 

”I 2020 skulle Kina gerne være DLGs næststørste marked efter Tyskland. Kina producerer i dag fire gange så mange slagtesvin som Europa. Mulighederne i Kina er meget store, da vækstraterne for svineproduktion er verdens højeste,” siger administrerende direktør Kristian Hundebøll.

DLG, der er et landmandsejet selskab med 8.000 ansatte, satser stort i Asien. I 2020 er det målet at runde en årsomsætning på i alt 100 milliarder kroner i alt på markederne i Europa og Kina eller knapt dobbelt så meget som koncernen i dag sælger for.

DLG og IFU skyder i alt 100 mio. kroner i det veletablerede kinesiske landbrugsselskab PUAI Feed, der har solid vækst i salget af specialfoder, dvs. mineraler og vitaminer til svin, som er en af DLGs største kompetencer. Det kinesiske selskab, der har en årsomsætning på 1,2 milliarder kroner, ligger i provinsen Henan, mellem Shanghai og Beijing.

DLG står for to tredjedel af de penge, de to danske partnere skyder ind i PUAI Feed som aktiekapital. Dermed får de danske partnere tilsammen 25 procents ejerskab af det kinesiske selskab, der blev stiftet for 10 år siden. 

”Vi vil gerne bidrage med den know how og kompetencer, DLG har. Morgendagens vækstmarked for specialfoder til svin er Kina, hvor svineproducenterne er stærkt interesserede i at øge kvaliteten og produktiviteten af deres svin. Vi vil komme med den rigtige kost til deres svin,” siger koncernchef Kristian Hundebøll om det dansk-kinesiske partnerskab. 

Det kinesiske selskab har netop investeret i en moderne foderfabrik. Og nu skal DLG og PIAI Feed i gang med at bygge en mineral- og vitaminproduktion til omkring 40 mio. kr. efter dansk forbillede på en ny fabrik. For det er først og fremmest salg af mineraler og vitaminer til store svinefarmere, som DLGs datterselskab Vitfoss i Gråsten satser på i Kina.

Dernæst vil DLG markedsføre danske totalløsninger inden for foderteknologi, staldindretning, ventilation og management over for kinesiske storfarmere, der ønsker at producere sunde slagtesvin og øge produktionen efter dansk forbillede. 

Danmark har en af verdens mest moderne industrielle svineproduktioner. En dansk svinefarmer producerer i gennemsnit dobbelt så mange smågrise, dvs. 30, pr. so pr. år i forhold til en kinesisk svinefarmer. Og det er det danske niveau, kinesiske svinefarmere må op på, hvis de skal kunne klare efterspørgslen efter svinekød, mener DLG.