Digital signatur bliver ikke brugt til forretning

Digitalisering. Den digitale signatur er en forudsætning for elektronisk samhandel mellem de danske virksomheder. Men selv om signaturen er der, mangler virksomhederne at lave service, hvor signaturen kommer til sin ret.

En digital signatur sikrer, at vi over internettet kan bekræfte hinandens identitet. Særligt snedigt, når vi sender store ordrer til hinanden eller fortrolige dokumenter. I dag bruges signaturen hovedsaglig i kommunikationen med offentlige myndigheders tjenester, men det er ikke nok.

Vi skal kassere papiret og effektivisere vores arbejdsgange, prædiker eksperter og det offentlige i håb om, at virksomheder fremover vil bruge signaturen i forretningen.

Det er dog ikke sket endnu på trods af, at signaturen snart har fire år på bagen. Det er kun få og oftest store virksomheder, der bruger den digitale signatur. Både TDC, som udsteder den digitale signatur, og IT- og Telestyrelsen, vurderer, at udbredelsen af den digitale signatur er et år bagud.

- Det er svært at sige, hvorfor flere virksomheder ikke har udviklet flere applikationer, der kan trække den digitale signatur. Digital signatur er blot en infrastruktur, men der skal naturligvis være en positiv business case for virksomhederne, idet der skal investeres i såvel tekniske som organisatoriske omlægninger, forklarer Palle H. Sørensen fra IT- og Telestyrelsen, som er den ansvarlige myndighed for digital signatur.

Der er dog lys forude. Han peger på, at det meget omfangsrige og hele tiden stigende udbud af digitale servicer fra det offentliges side vil være med til at drive området frem. I løbet af 2007 vil der blive rullet en fælles national infrastruktur ud, hvor der i første omgang vil blive sat fokus på e-handel. Det vil være et af de skridt, der vil føre til, at den digitale signatur vil blive brugt til handel mellem virksomhederne.

Organisationen Dansk Erhverv vurderer, at tiden er ved at være moden til at benytte signaturen i større omfang.

- Vi ser ikke et initiativ, der for alvor får det til at rykke. Men det, at der hele tiden kommer nye projekter, betyder, at digital signatur bliver integreret i arbejdsgangene, siger konsulent ved Dansk Erhverv, Christian Ohm.