Digital plan for Danmark spiller ikke helt

En lang række branche- og interesseorganisationer efterlyser mere faste og konkrete målsætninger i den nye firårsplan for, hvordan ny teknologi skal bruges bedre og bredere i det offentlige Danmark.

En af forudsætningerne for, at det skal lykkes at gøre Danmark mere digitalt og dermed spare det offentlige for milliarder af kroner, er ordentlige internetforbindelser overalt i landet. Her lægges der kabler tæt på Præstø. Arkivfoto: Nils Meilvang, Scanpix Fold sammen
Læs mere
Foto: Nils Meilvang

Der er gode takter, men det spiller ikke helt.

Sådan lyder den samstemmende konklusion fra en lang række branche- og interesseorganisationer på den firårige masterplan for, hvordan digitaliseringen af det offentlige Danmark skal fortsætte, som staten, kommunerne og regionerne offentliggjorde torsdag. Det er en 60 sider stor plan med 33 tiltag, hvor der nu skal rykkes for at sikre bedre selvbetjening på nettet, større datasikkerhed overalt og bedre samspil og samarbejde med erhvervslivet om blandt andet frigivelsen af flere offentlige - ikke-personfølsomme - data, der skal kunne bruges til at udvikle ny forretning på.

Der er forskellige holdninger til, om strategien er »meget ambitiøs«, sådan som erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) kaldte den ved præsentationen i Finansministeriet, men generelt efterlyses der mere konkrete målsætninger med faste datoer.

For få ambitiøse mål

»Visionerne og målene er stærke, men vi savner nogle skarpere strategiske greb til, hvordan målene kan indfries,« siger Ejvind Jørgensen, formand for Dansk ITs udvalg for IT i den offentlige sektor.

Han glæder sig dog over, at firårsplanen, som gælder frem til 2020, »har fokus på at skabe værdi for borgerne, vækst for virksomhederne og effektivisering af den offentlige sektor« og skal sikre, at digitalisering tænkes ind i lovgivningen, sådan som finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) torsdag erkendte, at den ikke hidtil var blevet det.

Dansk IT bakker også op, at der nu stilles krav om, at de offentlige løsninger hænger bedre sammen.

I Dansk Industris brancheforening for IT og tele, DI Digital, er direktør Adam Lebech glad for erkendelsen i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi af, at »øget digitalisering og smartere brug af teknologi ikke kun er en spareøvelse men kan bruges til at forandre og udvikle velfærdssamfundet og samtidig understøtte vækstmulighederne i virksomhederne«.

»Strategien sætter dog kun få ambitiøse mål for bl.a. udbredelsen af velfærdsteknologi og smart city-løsninger, og der mangler konkrete initiativer, der for alvor kan generere vækst ierhvervslivet. Implementeringen af strategien bliver central, hvis der skal skabes markante resultater for virksomhederne,« siger han og lover, at DI Digital er klar til aktiv dialog om at få det til at ske.

Glad for fokus på ordentlige forbindelser

Dansk Energi, som er brancheforening for de danske el- og energiselskaber, bemærker, at den nye strategi sætter fokus på betydningen af den digitale infrastruktur - altså at der bliver behov for ordentlige internet- og teleforbindelser. Mange af Dansk Energis medlemmer lægger fiberkabler ned, som netop konkurrerer med telebranchen om at levere telefoni, TV og internetforbindelser.

»Den nye strategi gør op med forestillingen om, at bredbånd bare er noget, som kommer af sig selv. Det kræver massive private investeringer i milliardklassen at sikre danskerne adgang til en digital infrastruktur i verdensklasse,« siger Thomas Woldiderich, branchechef i Dansk Energi, som håber på en større politisk debat om kvaliteten af de digitale løsninger.

Lars Frelle-Petersen, direktør i Digitaliseringsstyrelsen under Finansministeriet, sagde i går, at det er med vilje, at der ikke i den nye plan er så konkrete mål som i de tidligere.

»Vi opfatter planen som meget ambitiøs. Vi har beskrevet de 33 initiativer, som vi agter at tage, og vi forventer, at beskrivelserne bliver meget tydeligere med mere præcise mål undervejs. Rigtigt meget af strategien skal nemlig også muliggøre andre ting, som sker ude i kommunerne. Men vi vil gerne i gang først. Så, ja, det er et bevidst fravalg,« sagde han.