DI: Sats ambitiøst på IT i undervisningen

De nyeste, teknologiske hjælpemidler skal ind i undervisning i skolerne - og virksomhederne - hurtigst muligt, både for at styrke eleverne og de studerende og for at bane veje for et muligt dansk erhvervseventyr.

Digitale læremidler - her e-bøger - skal sammen med andre IT-muligheder ud i klasseværelserne og bruges aktivt, og det skal for alvor ske allerede i år, mener Dansk Industri. Arkivfoto: Iris/Scanpix Fold sammen
Læs mere

Der skal mere IT i skolernes undervisning - for det kan blive begyndelsen til et nyt dansk erhvervseventyr.

Det mener Dansk Industri, som i et nyt strategisk udspil - »Strategi for digital læring« - anbefaler, at Danmark øger investeringerne i at bruge computerprogrammer, Internet og fjernundervisning i skoler og uddannelsesinstitutioner. Det bør skrives ind i den nye offentlige digitaliseringsstrategi for 2016-2020, som kommunerne, regionerne og staten skal blive enige om efter sommerferien.

Alle folkeskoler skal bruge digitale læremidler i år

»IT i undervisningen kalder talentet frem i alle. Derfor skal vi satse mere på IT i hele vores undervisnings- og uddannelsessystem. Fordele ved IT er, at det kan tilpasses den enkelte elev og dermed styrke alle, ikke mindst de elever, der har fået nederlag og dårlige resultater i skole,« siger Adam Lebech, direktør for ITEK, som er Dansk Industris brancheorganisation inden for IT og tele.

ITEKs mål er, at digitale læremidler allerede i år skal bruges i den daglige undervisning i samtlige folkeskoler, og at digital undervisning og læring i 2020 er en del af al undervisning. I 2016 skal alle skriftlige prøver og eksamener kunne gennemføres digitalt, og i 2018 skal alle elever og studerende bruge digitale redskaber som en integreret del af undervisningen og læringen.

Der er allerede af regeringen sat en milliard kroner af til efteruddannelse af undervisere i folkeskolen mellem 2014 og 2020.

Bedre efterspørgsel vil betyde eksport

Bedre brug af IT vil også gøre det muligt for danske virksomheder at skabe et nyt marked - herhjemme som i udlandet. Allerede i 2012 havde det globale marked for e-læring en omsætning på næsten 520 milliarder kroner, og virtuel undervisning - altså undervisning over Internet, enten direkte eller optaget - bruges stadig mere internationalt.

»De danske producenter står dog over for den barriere, at de ikke har et velfungerende hjemmemarked, der kan bruges til udvikling og test som afsæt for øget international afsætning,« hedder det i strategioplægget.

Adam Lebech efterlyser derfor »en målrettet og koordineret satsning på digital læring i hele undervisningssektoren«.

»Markedet er i dag præget af mange små, selvstændige initiativer på kommunal basis. Vi mangler en tættere dialog mellem undervisere og udviklere af software. Når politikerne samtidig kan få løst ogle af problemerne med indlæring i skolerne, er der ingen grund til at tøve med investeringerne,« mener Adam Lebech.

Også på det private marked efterspørger kun få virksomheder e-læring til deres medarbejdere.

Læs mere: Oplægget »Strategi for digital lærig« kan hentes her (i PDF-format)