DFDS-tal viser fremgang

Rederiet DFDS fastholder de opjusterede forventninger til 2013 efter et tredje kvartal med fremgang.

DFDS fastholder forventningerne til 2013. Fold sammen
Læs mere
Foto: PHILIPPE HUGUEN

DFDS havde fremgang i omsætningen og indtjeningen i tredje kvartal. Tallene blev trukket op af Shipping-divisionen, der tæller færgedrift, mens transport- og logistik-divisionen stagnerede. Det fremgår af rederiets kvartalsregnskab.

- Fremgangen var drevet af øgede fragtmængder på Nordsøen og højere indtjening på passagerruten Amsterdam-Newcastle. Resultatet for de øvrige shippingaktiviteter var lavere, primært som følge af aftagende efterspørgsel på det russiske fragtmarked og en fortsat uholdbar konkurrencesituation på Kanalen, skriver DFDS i regnskabet.

Omsætningen steg til 3339 mio. kr. fra 3170 mio. kr. i samme kvartal et år tidligere. Det dækker dog over et omsætningsløft på 218 mio. kr. til 2450 mio. kr. inden for Shipping, mens omsætningen i Logistics faldt med 54 mio. kr. til 1028 mio. kr. i kvartalet.

Driftsresultatet, EBITDA, steg til 530 mio. kr. fra 503 mio. kr., og hele fremgangen kunne igen tilskrives Shipping-aktiviteterne.

På bundlinjen fik DFDS et overskud på 293 mio. kr. efter skat, en forbedring på næsten en femtedel i forhold til tredje kvartal af 2012, hvor der var et plus på 250 mio. kr.

- Vi er tilfredse med resultatfremgangen på baggrund af den fortsat svage vækst på de fleste nordeuropæiske markeder og generelt hård priskonkurrence. Vi holder derfor fokus på vores effektiviserings- og forbedringsprojekter, som er med til at skabe fremgangen, udtaler Niels Smedegaard, rederiets administrerende direktør, i regnskabet.

DFDS fastholder forventningerne til 2013. Selskabet venter en omsætningsvækst på omkring 5 pct. i forhold til 2012, hvor omsætningen var på 11,7 mia. kr., og et EBITDA-resultat på 1100-1300 mio. kr. før særlige poster.

Årets investeringer forventes dog kun at blive 900 mio kr., eller 150 mio. kr lavere end tidligere forudset, på grund af en forsinket levering af en nybygning, som først kommer i starten af 2014.

I forbindelse med regnskabet melder DFDS ud, at det fremover vil udlodde mere til aktionærerne. Bestyrelsen har vedtaget en ny kapitalstruktur, hvor den nettorentebærende gæld fremover skal udgøre mindst 2,0 gange EBITDA og maksimalt 3,0 gange EBITDA. Bliver gælden bliver lavere end 2 gange EBITDA, udloddes den overskydende kapital til aktionærerne. .

Udlodning vil ske ved udbetaling af et årligt udbytte på 14 kr. pr. aktie. Derudover vil overskydende kapital udloddes i forhold til målet for kapitalstrukturen - eller udbyttet kan blive mindre i tilfælde af større gæld eller store investeringer.