DFDS omstrukturerer i Italien efter dårlige resultater

DFDS sætter gang i en omstrukturering af selskabets aktiviteter i Italien på grund af utilfredsstillende resultater.

Foto: Jens Nørgaard Larsen

Det oplyser selskabet i en meddelelse til fondsbørsen mandag formiddag. Her fremgår det, at en stor del af aktiviteterne er jernbanetransportløsninger mellem Italien og Sverige, Danmark samt Storbritannien. De aktiviteter vil stoppe senest den 1. april i år, hvis de ikke bliver udbudt af andre operatører i stedet.

Samtidig ophører pakhus- og distributionsaktiviteterne, der er baseret i italienske Fagnano, der ligger nord for Milano.

- Dør-dør jernbane-transportløsningerne, der udbydes mellem Italien og Benelux/Irland/Norge, vil fortsætte med udgangspunkt i kontorerne i Oslo og Rotterdam. DFDS Lilla Edet vil ligeledes fortsætte med at udbyde vejbaserede løsninger mellem Sverige og Italien, skriver DFDS i meddelelsen.

VIL MINDSKE OMSÆTNING OG FORBEDRE INDTJENING

DFDS forventer, at omstruktureringen vil mindske omsætningen for logistikaktiviteterne i Italien med 225 mio. kr. i år sammenlignet med sidste år. Samtidig oplyser selskabet, at i alt 34 medarbejdere i Italien, Sverige, Storbritannien og Danmark påvirkes af ændringerne.

Omvendt vil ændringerne føre til en indtjeningsforbedring på 15 mio. kr. i 2018 eksklusive engangsomkostninger.

Tiltagene i Italien får desuden betydning for DFDS' særlige poster, der nu ventes at lyde på minus 45 mio. kr. i år mod den tidligere forventning på minus 20 mio. kr.

- Stigningen skyldes omkostninger til omstruktureringen af de italienske aktiviteter samt omkostninger til de nyligt gennemførte ændringer i hovedkontorsfunktioner, skriver selskabet i meddelelsen.

For 2018 venter DFDS fortsat en omsætningsvækst på 2 pct., når der justeres for omstruktureringen. Forventningen til driftsresultatet før renter, skat samt af- og nedskrivninger er også uændret.

/ritzau/FINANS