DF angriber Holger K's Kasi-forklaring

Daværende skatteministers Holger K. Nielsen bør ikke bortforklare "pligtforsømmelser" i den aktuelle skattesag med Kasi-Jespers skattesag, lyder det fra DF.

Foto: Thomas Lekfeldt.
Læs mere
Fold sammen

Udtalelser fra Holger K. Nielsen i onsdagens udgave af Berlingske vækker forundring på Christiansborg. Den tidligere skatteminister får kritik fra Dansk Folkeparti, der beskylder ham for ansvarsfralæggelse, fordi han har udtalt, at Kasi-Jespers skattesag og andre sager tog hans opmærksomhed i forsommeren 2013, mens embedsværket i en revisionsrapport påpegede risiko for svindel med statens penge.

"Jeg synes, det er en vanvittig dårlig undskyldning af Holger K. Nielsen at bruge Kasi-Jesper sagen til at bortforklare pligtforsømmelserne i skatteministeriet og SKAT," siger Dennis Flydtkjær, skatteordfører for Dansk Folkeparti.

"Det er rigtigt, at dårlige skattesager fyldte meget i medierne i den tid, men SKAT er altså en styrelse på cirka 7.000 mand, og Skatteministeriet er altså et stort ministerium. De skulle da gerne kunne have fokus på mere end én persons skattesag. En skattesag, som det i øvrigt ikke engang er lykkedes SKAT at få afsluttet, selv om man åbenbart ifølge Holger K. Nielsen har brugt mange ressourcer på sagen," siger Dennis Flydtkjær.

I artiklen bliver det også beskrevet, at embedsværket allerede et halvt år forinden - i november 2012 - gjorde Holger K. Nielsen opmærksom på, at der var utilstrækkelig kontrol med refusion af udbytteskat. På baggrund af embedsmændenes henstillinger gik Holger K. Nielsen på talerstolen og fremlagde 14. november 2012 et lovforslag, som skulle forbedre kontrollen.

Netop Dennis Flydtkjær var på vegne af DF med til at stemme forslaget igennem. På den baggrund har Berlingske spurgt DF'eren, om han ikke selv burde have taget problemet mere alvorligt dengang.

Peger pilen ikke også tilbage på dig?

"Nej. det mener jeg ikke, at den gør. I lovforslaget ønskede SKAT øgede beføjelser, og dem gav Folketinget SKAT. Det var noget andet hvis vi havde stemt nej til at hjælpe SKAT. Tænk, hvis folketinget havde stemt nej, og så havde brugt som undskyldning, at det skyldtes, at vi havde fokus på Kasi-Jespers skattesag. Det ville ikke rigtig give mening, hvilket det heller ikke gør med Holger K's undskyldning," siger Dennis Flydtkjær.

Som det fremgår af Folketingets hjemmeside i dag, står det sort på hvidt i lovforslaget, at der var risiko for, at nogle kunne få udbetalt udbytterefusion - uberettiget. Burde du som folketingsmedlem ikke selv gøre noget for at følge op på bekymringen eller holde øje med, om ministeren fulgte op?

"Nej. Lovforslaget var et samlet forslag, hvori Skatteministeriet havde opsamlet 15 ændringer i et forslag. I og med vi gav SKAT de beføjelser, som de bad om, så var sagen ikke længere hos Folketinget," siger Dennis Flydtkjær og tilføjer:

"Vi er trods alt kun den lovgivende magt i Danmark, og det er den udøvende magt, der i dette tilfælde står for udbetalingen af udbytter. Det vil sige, at det er SKAT, som har bolden, og som skal give Folketinget besked, hvis de mangler beføjelser for at kunne føre deres kontrol. De beføjelser bad de om, og de fik dem. I Skatteministeriet og SKAT har man ikke fået fulgt op på den interne revisions advarsler. Havde man gjort det, er det ikke utænkelig, at de havde bedt Folketinget om yderlige kontrolmuligheder og beføjelser, men når de ikke har gjort det, så har vi som folketingsmedlemmer ikke en jordisk chance for at vide det er galt."