»Det truer vores eksistens«: Bruger statens penge til at konkurrere med privat aktør

En offentligt støttet virksomhed har brugt op mod 887.000 kroner på at konkurrere med en privat virksomhed. Virksomheden har nu betalt pengene tilbage til staten, men det er langtfra tilstrækkeligt, siger den ramte virksomhed, som vil have produktet pillet af markedet. »Hvis jeg røvede en bank, skulle jeg jo ikke bare aflevere pengene tilbage,« siger direktøren i den berørte virksomhed.

Morten Revsbæk er administrerende direktør for Scalgo, og han føler, at hans virksomhed er blevet udsat for ulige konkurrence fra virksomheden DHI. Fold sammen
Læs mere
Foto: Bo Amstrup

Den offentligt støttede virksomhed DHI har i en årrække brugt offentlige midler til at udvikle appen Floodscreener til vurdering af skybrud, som er i direkte konkurrence med den private virksomhed Scalgo. Det er sket i strid med reglerne, der slår fast, at DHI som et såkaldt GTS-institut ikke må konkurrere med private virksomheder med statslig støtte i ryggen.

Det konstaterer Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, der som ansvarlig myndighed har krævet, at DHI betaler 887.000 kroner tilbage til staten. Styrelsen skriver desuden, at man aldrig ville have udbetalt dele af støtten til DHI, hvis man havde været opmærksom på, at Scalgos produkt allerede var på markedet.

Men det oplyste DHI aldrig til styrelsen, selv om virksomheden var bevidst om, at det konkurrerende produkt var på markedet, skriver styrelsen i en redegørelse af sagen.

»Styrelsen vurderer således, at DHI A/S har givet mangelfuld information ved ansøgningen om aktiviteten, og at såfremt styrelsen havde været fuldt oplyst om de eksisterende produkter på markedet, ville den del af arbejdet, som vedrører udviklingen af Floodscreener, ikke have været omfattet af resultatkontraktmedfinansieringen,« fastslår styrelsen, som fører tilsyn med GTS-institutterne

Og Scalgo er ikke den eneste virksomhed, der har oplevet konkurrence fra de såkaldte GTS-institutter. I 2016 foretog Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en undersøgelse, og i den forbindelse tilkendegav en række virksomheder, at de fandt det svært at konkurrere på lige vilkår med GTS-instittutterne.

Hos interesseorganisationen Dansk Erhverv har man også set flere eksempler på, at offentlige virksomheder eller virksomheder, der modtager støtte til at producere en ydelse, konkurrerer mod private virksomheder på »urimelige vilkår«. Og det er et samfundsøkonomisk problem, mener markedschef Morten Jung.

»Konsekvensen er, at vi får færre nye og innovative produkter, for der er meget få private virksomheder, som har lyst til at være i et marked, hvor en virksomhed agerer med statsstøtte i ryggen. Det er for svært at konkurrere imod. Så samfundet taber ganske enkelt på det,« siger han.

»Meget dårlig dømmekraft«

Hos Scalgo, der oplevede at skulle konkurrere med DHI, udtrykker man stor utilfredshed med sagen. Virksomheden hævder blandt andet, at DHI har lavet en direkte kopi af virksomhedens produkt, Skybrudskortet. Derfor er Scalgo og DHI i direkte konkurrence, lyder det fra administrerende direktør, Morten Revsbæk.

»Vi er i direkte konkurrence med DHI. Så hvis de vinder, så vinder vi ikke. Og hvis vi vinder, så vinder de ikke. Og den situation er opstået, fordi DHI har afvist at samarbejde med os,« siger han.

Han peger desuden på GTS-institutternes formål som afgørende. Reglerne fastslår nemlig, at et GTS-institut skal være »på forkant af markedet«. Det betyder, at GTS-institutter ikke må konkurrere med private virksomheder, hvis de modtager støttekroner. Men den forpligtelse har DHI ikke levet op til, mener Morten Revsbæk.

»DHI har brugt GTS-midler til at kopiere vores produkt, og det illustrerer jo, at DHI besidder en meget dårlig dømmekraft og er ude af stand til at vurdere, hvordan man bruger GTS-midler i den del af deres virke, som ligger meget tæt på markedet,« udtaler Morten Revsbæk.

»Hvis jeg røvede en bank ...«

Sagen tog for alvor fart i marts 2019, da Scalgo henvendte sig til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte om DHIs app, Floodscreener. En app, der kan forudsige, hvordan et skybrud kan påvirke sine omgivelser. På den baggrund satte styrelsen en undersøgelse i gang.

Det ledte frem til, at styrelsen i november 2019 bad DHI om at tilbagebetale beløbet, som organisationen havde brugt på at udvikle appen. Umiddelbart kommer sagen dog ikke til at få yderligere konsekvenser, fastslår styrelsen, og det undrer Scalgos administrerende direktør.

»Styrelsen kommer frem til, at DHI har brugt pengene forkert, men den eneste konsekvens er, at de skal betale pengene tilbage. Men hvis jeg røvede en bank, skulle jeg jo ikke bare aflevere pengene tilbage. Jeg ville også få en straf, og det skal DHI også have,« siger Morten Revsbæk.

Morten Revsbæk, administrerende direktør, mener, at sagen bør have større konsekvenser for GTS-instituttet DHI. Fold sammen
Læs mere
Foto: Bo Amstrup.

Hos interesseorganisationen Dansk Erhverv forstår man heller ikke, at sagen ikke får større konsekvenser, nu hvor »man har taget DHI med bukserne nede«.

»Det værste er, at sagen ikke har nogen konsekvens. Det betyder, at DHI stadig kan sælge det produkt, som de har betalt med statslige midler,« lyder det fra markedschef Morten Jung.

Han mener derfor, at DHI bør trække produktet tilbage fra markedet.

»Man burde bede DHI om at tage produktet af markedet, for man kan ganske enkelt ikke få støtte til en aktivitet, som er finansieret på ulovlig vis af statslige midler,« siger han.

Bekymret for fremtiden

Scalgo finder det også vigtigt, at styrelsen beder DHI om at trække produktet tilbage. For Morten Revsbæk frygter, at det skaber en retstilstand, hvor GTS-institutterne kan bruge statens penge til at udvikle et konkurrenceforvridende produkt uden at skulle trække det tilbage.

»Jeg er bekymret for, at private virksomheder kommer i problemer, hvis staten fortsætter med at understøtte kopier af privates produkter. Og det er den virkelighed, der snart rammer os, hvis DHI får den nye resultatkontrakt,« siger den administrerende direktør.

Derfor mener Morten Revsbæk også, at det er vigtigt, at Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte foretager en kritisk vurdering af GTS-institutterne. Særligt nu hvor GTS-midlerne snart skal uddeles for en ny treårig periode, lyder det fra den administrerende direktør.

»Styrelsen skal leve op til sin tilsynspligt på forkant og ikke på bagkant, som de har gjort i denne sag. De skal vurdere, om DHI rent faktisk er på forkant af markedet og forklare, hvordan de vil afgøre spørgsmålet. For jeg kan dokumentere, at vi investerer i de samme projekter, som DHI søger finansiering til,« siger Morten Revsbæk, der generelt mener, at styrelsen har reageret for langsomt på sagen.

Styrelse beklager forløbet

Berlingske har flere gange forsøgt at få en kommentar fra DHI, men virksomheden ønsker ikke at stille op til interview. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte vil dog gerne kommentere sagen.

I et skriftligt svar beklager styrelsen det langtrukne forløb, men afviser at kræve produktet trukket tilbage fra markedet. For DHI har betalt den uberettigede støtte tilbage, forklarer styrelsen.

»DHI har tilbagebetalt den uberettiget modtagne støtte. I den konkrete sag er der ikke grundlag for, at styrelsen kan forhindre, at den private og almennyttige virksomhed DHI markedsfører den pågældende software, som de nu i praksis selv har betalt for udviklingen af. Hvis en virksomhed finder, at en anden virksomhed – i dette tilfælde DHI – konkurrerer på ulige vilkår, så kan sagen indklages til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen,« skriver Pernille Ulrich, der er kontorchef i styrelsen.

På et møde i Uddannelse- og Forskningsministeriet har styrelsen imidlertid tilkendegivet, at sagen vil indgå i styrelsens vurdering, når den inden længe skal tage stilling til, om støtten til DHI skal fortsætte.

Styrelse lover handling

Sagen om Scalgo og DHI har også været til debat i Folketinget i juni, hvor de Konservatives erhvervsordfører, Mona Juul, har stillet et paragraf 20-spørgsmål til uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S), der er ansvarlig for området.

»Jeg støder desværre også på sager som den, jeg bringer frem her, og som for mig at se i sidste ende netop handler om misbrug af offentlige midler, altså statsstøtte, til at udvikle et direkte konkurrerende produkt til en privat udbyder,« sagde Mona Juul.

Hun mener imidlertid ikke, at DHI bør trække sit produkt fra markedet, »for så har alle spildt deres penge«. Hun mener i stedet, at det løbende tilsyn af GTS-institutterne skal skærpes, så lignende fejl ikke opstår igen.

»Og så kan det også være, at den forudgående udvælgelsesproces skal skærpes, så man sikrer, at markedet er undersøgt tilstrækkeligt, inden man smider penge i projektet,« siger erhvervsordfører for de Konservative, Mona Juul.

I forbindelse med paragraf 20-spørgsmålet svarede uddannelses- og forskningsministeren, Ane Halsboe-Jørgensen, at Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte vil gøre GTS-institutternes ansvar tydeligere med en ny bekendtgørelse. Ifølge ministeren træder den i kraft 1. januar 2021.