Det offentlige klar til modtagelse - i to formater

Danskerne kan fra 1. januar selv vælge mellem to dokumentformater, når de kontakter staten, kommunerne og regionerne.

Nu er aftalerne på plads, så alle borgere og virksomheder fra nytår kan sende dokumenter til det offentlige i enten ODF- eller Open XML-format.

Fra 1. januar 2008 skal alle myndigheder - staten, regioner og kommuner - kunne modtage tekstdokumenter i begge formater.

Det er en del af den aftale, som regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner har indgået om brug af såkaldt åbne standarder for software i det offentlige.

Åbne standarder skal sikre, at IT-systemer af alle slags er i stand til at »tale« sammen, fordi de bygger på kendt og veldokumenteret teknologi. Dermed er særlig leverandørejet software, som typisk kun leverandøren kender opskriften på, ikke længere ønsket. Den gør det nemlig umuligt eller svært at få andre programmer til at fungere gnidningsløst sammen med disse programmer.

Samtidig vil gennemtvingelsen af åbne standarder give mere konkurrence på softwaremarkedet, og det skal gøre det lettere at få lavet mere digital selvbetjening på nettet hos det offentlige for borgere og virksomheder.

Ikke endeligt afklaret
Et enigt folketing besluttede sidste sommer at støtte De Radikales forslag om overalt i det offentlige at indføre åbne standarder.

Ud over dokumentformater indføres der fra årsskiftet standarder for elektronisk sags- og dokumenthåndtering, for elektroniske indkøb i det offentlige, for digital signatur, for offentlige netsteder og deres tilgængelighed, for dataudveksling mellem offentlige myndigheder og for IT-sikkerhed.

Uafklaret i Danmark er stadig, hvilke dokumentformater (tekstbehandling og regneark) man endegyldigt skal anvende. Som en blød mellemvej accepterer man foreløbig både ODF og Microsofts nye Open XML. De vil blive afprøvet under skarp overvågning frem til 2009 gennem en række forsøg, som IT- og Telestyrelsen under Videnskabsministeriet i øjeblikket arbejder på.