Det er ikke længere tabu at gå konkurs

Konkursramte selvstændige mødes med forståelse og sympati, viser ny undersøgelse. Men de fleste konkursramte selvstændige etablerer alligevel ikke virksomhed på ny. De bliver i stedet vellidte lønmodtagere.

Ægteparret Michael Nygaard og Karina Uno mødte stor forståelse i lokalsamfundet, da de opgav at drive deres virksomhed, Hvidbjerg VVS, videre og i stedet selv indgav konkursbegæring. I baggrunden Thyholm Vandværk, hvor Michael Nygaard arbejder i dag. Foto: Henning Bagger Fold sammen
Læs mere

For to år siden kom Hvidbjerg VVS på Thyholm nord for Struer med fem ansatte i økonomiske vanskeligheder. Ægteparret Michael Nygaard og Karina Uno, som drev virksomheden, valgte til sidst selv at indgive konkursbegæring. Familiens ejendom blev solgt på tvangsauktion.

I stedet flyttede parret ind i et lejet hus. Siden fik familien gældssanering. De næste tre år betaler de af på gælden.

Det kan de gøre, fordi de begge er kommet i job. Michael på det lokale vandværk, som han tidligere servicerede som VVS-tekniker, og Karina, der er læreruddannet, på en folkeskole i Struer.

Jesper Boysen, topchef i detailkæden Expert

»Det var forventet, at vi fortsatte med underskud, men det blev dyrere, end vi havde troet.«


Det, der har overrasket Michael og Karina mest i processen, er, at de ikke er blevet set ned på i lokalsamfundet.

»Når vi fortalte, at vi havde kæmpet for virksomhedens eksistens gennem flere år, men ikke kunne mere, var alle meget forstående«, fortæller Karina Uno.

Hun og hendes mand er også glade for, at de selv traf beslutningen og indgav konkursbegæring.

»Det betød, at vi kom ud med æren i behold. Vi bor i et lille lokalsamfund, og det betyder meget, at vi ikke skal gå rundt og skamme os,« tilføjer hun.

Parret, der har fire børn, har ikke umiddelbart planer om igen at blive selvstændige.

»Det rører nok lidt i Michael engang imellem – han er iværksættertypen, men der er også familiemæssige og økonomiske hensyn at tage i vores situation«, siger Karina.

Historien om Michael og Karina og deres konkurs svarer ikke til den gængse opfattelse af, hvordan iværksættere og virksomhedsejere, der går ned, bedømmes. Danmark beskrives ofte som jantelovens land, hvor iværksættere, der fejler, savner forståelse og har svært ved at komme i gang igen.

Mange kommer i job efter konkurs

I modsætning til for eksempel USA, hvor fejlslagent iværksætteri anses for en vigtig erfaring næste gang, man forsøger sig som selvstændig.

Men en ny undersøgelse viser, at omverdenens forståelse for de konkursramtes situation er større, end vi almindeligvis antager.

52 procent af 257 konkursramte virksomhedsejere, som har deltaget i undersøgelsen, har oplevet, at omgivelserne havde en positiv og forstående reaktion på deres situation.

Kun seks procent har været udsat for negative reaktioner. Resten har ingen forskel mærket.

Undersøgelsen er gennemført af netværket Early Warning, der består af frivillige erhvervsfolk og advokater, som rådgiver virksomheder, som er kommet i vanskeligheder.

Undersøgelsen viser også, at de fleste konkursramte kommer i gang igen. 40 procent kommer i lønmodtagerjob, 20 procent etablerer ny virksomhed, og 20 procent er ledige, mens resten klarer sig på anden vis.

Derimod er mange konkursramte havnet i en vanskelig økonomisk situation, som i flere tilfælde også er uafklaret i lang tid. 51 procent af de adspurgte er i svære økonomiske problemer efter konkursen.

Frygt kan skabe større gæld

»Langt de fleste af dem, der går konkurs, har gjort en kæmpeindsats for at drive virksomhed, og det møder de respekt for. Det er glædeligt at konstatere, at tabuet omkring konkurser er blevet mindre med årene. I dag er det mere accepteret, at ting kan gå galt,« siger Svend Røge, national leder af »Early Warnings« rådgivning til konkurstruede virksomheder.

Han peger samtidig på, at frygten hos mange selvstændige for omgivelsernes reaktion er med til at udskyde en økonomisk afklaring med efterfølgende konkurs. Det kan betyde, at gælden bliver større end nødvendigt.

Når en stor andel af de konkursramte kommer i job, er det ifølge Svend Røge blandt andet, fordi de er vant til at arbejde stabilt og energisk. Derfor anses de af arbejdsgiverne for en god arbejdskraft.

Derimod kniber det for mange konkursramte at begynde igen som selvstændige, selv om de kunne have lyst til det.

Over halvdelen af de konkursramte er havnet i en økonomisk uoverskuelig situation med stor gæld.

I modsætning til i USA er der i Danmark ikke nogen stærk second chance-kultur. I stedet bliver konkursramte selvstændige ofte vellidte lønmodtagere.

De erfaringer, som de har gjort med at drive virksomhed, kommer derfor ikke i spil igen.

Derved går samfundet glip af iværksættere, som på den hårde måde har lært noget om at drive virksomhed.