Det de unge vil have

Meninger om medier.

Kresten Schultz Jørgensen Fold sammen
Læs mere
Foto: Søren Bidstrup

Den er god nok, som Berlinske kunne skrive her i avisen 13. maj: Opsvinget er her, og danske virksomheder ruster sig allerede nu til en vækstperiode ved at rekruttere flere og investere mere.

Mangel på arbejdskraft bliver kort sagt en realitet endnu engang, og virksomhederne er i fuld gang med at sikre sig de kompetente medarbejdere. Det betyder også, at den tid er forbi, hvor virksomhederne i f.eks. advokat- og finansbranchen overgik sig selv i hurtige tilbud til de unge. Gratis fitness? Børnepasning? Sign on fee, bare for at skrive under på kontrakten?

Magtbalancen tipper kort sagt igen, fra virksomhed til medarbejder, fordi virksomhederne for første gang siden finanskrisen igen får brug for at kunne tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere.

Så hvad i alverden stiller man op på på købers marked?

Der er udarbejdet ganske mange og tænksomme analyser af, hvad de mest ambitiøse unge egentlig efterspørger. Derfor her TRE gode råd:

1. Stil krav

Det kan være fristende at »lokke« de unge ind med tilbud. Men den modsatte strategi virker i realiteten bedst på de ambitiøse unge. De nyuddannede søger derhen, hvor kravene er størst. Det er nemlig også der, de kan lære mest og få den bedste begyndelse på karrieren.

Så man skal ikke være bange for at fremstå som en krævende arbejdsgiver – tværtimod. Til gengæld skal man kunne bakke kravene op med en konkret og realistisk plan for den udvikling og de karrieremål, kandidaten vil kunne opnå, hvis han eller hun arbejder hårdt og lever op til kravene.

Kravene går groft sagt begge veje. Hvis man vælger at kommunikere lige ud, at man er en virksomhed, der stiller krav, skal man være opmærksom på, at det med sikkerhed også udløser nogle krav den anden vej. Og vel at mærke ikke krav om fitness og work-life-balance, men om en klar plan for kandidaten

2. Tal op til de unge – med respekt

De unge er mere end nogensinde færdige med smarte budskaber og reklamer. Tal aldrig ned til dem med friske tilbud og halve sandheder.

Tilbuddet om ansættelse skal kort sagt hænge sammen fra grunden. Hvis man vil være kendt som en ambitiøs virksomhed, skal varen, planerne og det konkrete jobindhold også leveres. Og endnu bedre: De unge skal selv være med til at definere retningen.

Allerbedst er det derfor ikke at præsentere den unge kandidat for en færdig plan – men snarere end udfordring. Vores opgave er at lancere dette produkt i Norge – kan du klare det?

3. Husk hjertet

De unge er ikke først og fremmest optaget af en »karriere«, og de er så afgjort ikke ret optaget af en lang, kedelig investering i en fremtidig karriere.

Jobbet er livet, og livet er identiteten – lige nu. Sagt enkelt: Det handler ikke om, hvad du kan blive, men hvem du er. Både jobbet og virksomheden skal derfor give mening som andet og mere end faglig fokusering. Virksomhedens omdømme er afgørende, og det samme er den mening, som jobbet giver for den enkelte medarbejder.

Der er kort sagt mere hjerte end hjerne bag manges unges valg af virksomheder. De vil gerne have en forhåbning om, at de gør en forskel – og gerne på det globale plan. Her står store danske virksomheder som f.eks. Novo, Vestas og Danfoss stærkt. Andre virksomheder mangler brandet – ikke mindst de offentlige virksomheder, der i ganske mange år helt har forsømt at fortælle om, hvad netop hjertet er i dét at være politibetjent, at arbejde i sundhedssektoren og så fremdeles.

Krav, respekt og hjerte. Tre kommunikationsværktøjer, der kan sikre, at danske virksomheder netop nu ikke begår fejlene fra før finanskrisen: At man lokkede de unge til med glasperler og hule fraser. Danske virksomheder har behov for den tilstrækkelige og den rigtige arbejdskraft, og fra nu af har virksomhederne bevisbyrden.