Dermapharm - kapitel 2

En kilde fortæller Business.dk, at Arnst Østergaards efterlod nogle overraskelser i regnskabet i Dermapharm, og at hans angreb på Carsten Berger er et forsøg på at generobre magten i sit gamle firma. Østergaard medgiver, at han gern

Tidligere Dermapharm-ejer Arndt Østergaard har i dagens udgave af Børsen rettet en hård kritik mod Carsten Berger, som kautionerer for det underskudsgivende selskabs nye ejer Jan Renneberg.

Østergaard mener, at Carsten Bergers virksomhed Rudersdal ikke er værdisat efter den reelle værdi, og at selskabet samtidig har problemer med at leve op til sine gældsforpligtelser. Derfor vil Arndt Østergaard indgive en konkursbegæring mod Dermapharm.

Men ifølge en anonym kilde kan angrebet på Carsten Berger være motiveret af Arndt Østergaard tidligere forsøg på at generobre magten over sit tidligere selskab. Arndt Østergaard skal efter Business.dks oplysninger have solgt Dermapharm med en række problematiske regnskabsforhold. Bl.a. skal han have afskrevet en række udgifter over en årrække i stedet for at have bogført aktiviterne i det regnskabsår, hvor de er afviklet.

Dette forhold har Arndt Østergaard efter Business.dks viden ikke gjort den nye ejer Jan Renneberg opmærksom på. Den anonyme kilde fortæller også, at Arndt Østergaard har fremsat anklagerne mod Carsten Berger for at forsøge at forpurre de forhandlinger som i øjeblikket foregår, for at sikre Dermapharm finansielle fremtid.

Business.dks kilde mener, at dette sker for at Arndt Østergaard selv kan komme på banen som en fremtidig ejer. Arndt Østergaard var medlem af Dermapharms bestyrelse indtil slutningen af august 2007.

Modsvar
Arndt Østergaard fortæller, at han trådte ud af Dermapharms bestyrelse i august, fordi han og den resterende bestyrelsesmedlemmer blev klar over, hvordan den økonomiske konstruktion i Carsten Berger og Jan Rennebergs forretning hang sammen.

Han siger samtidig, at der ikke er indsat en ny bestyrelse i Dermapharm, fordi det medfører et juridisk ansvar, og det er der højst sandsynligt ingen, som vi tage på sig. Arndt Østergaard afviser, at der skulle være nogle spidsfindigheder gemt i Dermapharms regnskabsførelse.

»Det stiller jeg mig meget undrende overfor. Der er lavet en due dilligence-analyse på virksomheden, hvor der har siddet både advokater og revisorer og gået virksomheden igennem, og der var ikke en eneste anmærkning.«

Han lægger til gengæld ikke skjul på, at han gerne vil se en ny ledelse i Dermapharm.

»Jeg vil gerne være med til sætte Dermapharm på skinner. Jeg skal ikke til at starte på en ny karriere, men jeg vil gerne være med til at sætte en ledelse ind, som har en helt anden ansvarlighed end Renneberg og Berger. Hvis jeg får en aktiepost, vil jeg sætte nogle branchefolk ind og meget hurtigt trække mig tilbage igen.«

Hjerteblod

Arndt Østergaard siger dog til Business.dk, at han ikke kender noget til Berger og Rennebergs fremtidsplaner for hans gamle selskab.

»Jeg ved ikke hvilke forhandlinger, der foregår om Dermapharm. Men det her er jo mit hjerteblod, så gør det jo en ondt at se, at det, som man har opbygget igennem mange år, det kan Jan Renneberg og Carsten Berger nedbryde på et år.«

Den tidligere Dermapharm-ejer vil ikke svare direkte på spørgsmålet, om han har indleveret en konkursbegæring mod Dermapharm. Dog siger han:

»Jeg har truffet foranstaltninger til, at det bliver gjort.«

Business.dk er bekendt med den anonyme kildes fulde navn.