Derfor var der problemer med digitale valglister

Et tryk på den forkerte knap og opsætningen af PCerne var blandt de fejl, der gav problemer med de digitale valglister i fire kommuner.

På valgkortene til årets kommunalvalg kunne man scanne en stregkode, hvilket skulle gøre det overflødigt, at man skulle henvende sig ved et bestemt bord for at få udleveret sine valglister. KMD oplevede dog problemer flere steder med digitaliseringen af kortene. Fold sammen
Læs mere
Foto: Jonas Skovbjerg Fogh

På mere end 600 valgsteder sad de valgtilforordnede klar ved en PC til at scanne stregkoden på vælgernes valgkort, så de kunne få udleveret deres stemmesedler til kommunalvalget og regionsrådsvalget 2013. I København, Brøndby, Køge og Høje Taastrup gik det imidlertid ikke helt efter planen, skriver Version2.

Mange steder foregår valget stadig ved, at borgerne møder op med et valgkort, hvor de har fået tildelt et bestemt valgbord på afstemningsstedet. Ved valgbordet er en liste over de borgere, som er berettiget til at stemme, og de valgtilforordnede krydser vælgerne af i takt med, at de får udleveret deres stemmesedler.

Det er en proces, som kan skabe kø, hvis mange vælgere, der er tildelt det samme valgbord, møder op på samme tid, fordi det tager tid at finde det rigtige navn på listen.

Den digitale valgliste, som er udviklet af KMD, skal løse det problem ved at dele den samme valgliste mellem alle valgbordene på valgstedet og erstatte det manuelle opslag med scanning af en stregkode. Dermed kan vælgerne gå direkte til det valgbord med kortest kø.

Når alt altså virker. Det gjorde det 99 procent af tiden, men lige omkring klokken 9:00, hvor valget officielt åbnede, havde IT-folkene og valgsekretærerne sved på panden flere steder.

»På Islands Brygge Skole var der problemer ved valgstart, fordi den ansvarlige ikke kunne logge på hoved-PCen. Da klokken nærmede sig 9, valgte vi at rykke ud med en specialist i en taxa,« fortæller enhedschef Freddy Lassen fra IT Support og Logistik i Københavns Kommunes Koncernservice.

Mens specialisten var på vej ud til skolen, lykkedes det at logge på systemet. På daværende tidspunkt var der mindre end et kvarter til valgstart, men valgsekretæren og IT-folkene på afstemningsstedet vurderede, at systemet ville komme op at køre.

»Derfor får de ikke startet processen med den manuelle valgliste til klokken 9, og kan først gå i gang klokken 9:15. Omkring klokken 10 er den digitale valgliste oppe igen,« fortæller Freddy Lassen.

Det betød, at de vælgere, som var mødt op for at stemme, så snart valgstedet åbnede, måtte vente i et kvarter, før de kunne komme til at afgive deres stemmer, og dermed opstod der en kø.

Den digitale valgliste er et offline-system, som kører på et lokalt netværk på valgstedet. I den mindste opsætning består den af én master, som kører på valgsekretærens PC, samt to »slave-PCer«, som står ved hvert deres valgbord.

»Det er en decentral løsning, fordi man fra politisk side ikke ønskede, at der skulle være netværk ind i valglokalerne. Valgsekretæren downloader fire filer, som indeholder information om vælgerne på valglisten. I princippet er det et meget lille system, men som i resten af valghandlingen er der krav til processen,« fortæller Steen Østergaard med den uformelle titel som valggeneral i rollen som koordinator for den digitale side af valget hos KMD.

Et af kravene er, at man eksempelvis ikke kan scanne valgkort, før valghandlingen er sat i gang, ligesom systemet heller ikke må lukkes ned, før optællingen på valgstedet er officielt afsluttet.

Københavns Kommune havde også problemer på Nyboder Skole, som betød, at de første to timer foregik med valglister på papir.

»Systemet var sat op i god tid og startede fint op, og de fik distribueret data på PCerne, men så gik det i stå. Teknikerne arbejdede i forhold til vejledningen sammen med vores backoffice, men klokken 8:55 vurderede teknikerne, at de ikke ville blive klar, så valgsekretæren iværksatte nødproceduren,« forklarer Freddy Lassen.

Nødproceduren indebærer, at man på forhånd bør have udskrevet papirudgaver af valglisterne, så man ikke skal til at gøre det på afstemningsstedet, mens vælgerne venter i kø.

»Men man skal for eksempel også geare op og gå fra måske to valgborde til fem. Derfor er vores råd også, at man lige skal snakke med os først, før man iværksætter nødproceduren,« siger Steen Østergaard.

Med en PC og en stregkodescanner på bordet, som ikke var til nogen nytte, efter man var gået over til papirlister, besluttede de på Nyboder Skole at pille PCerne ned fra valgbordene for at få bedre plads.

»Men på et tidspunkt blev vi ringet op, fordi de gerne ville have de digitale valglister op at køre, så vi sendte en ekstra tekniker derud i taxa, og klokken 11 var de oppe igen,« fortæller Freddy Lassen.

KMD måtte give en hjælpende hånd på ét af valgstederne i Brøndby Kommune, hvor folkene på valgstedet havde fået sat gang i den forkerte procedure.

»De kom til at konsolidere valglisten. Til sidst på valgdagen har vi et trin, hvor man laver et udtræk af de vælgere, der har stemt. Det kom de til at starte om morgenen, så vi skulle hjælpe dem med at starte forfra,« fortæller Steen Østergaard.

Det er i øvrigt en proces, som kan gå lidt langsomt, og er derfor muligvis ét af de punkter, som KMD vil se på, om det kan forbedres til næste valg.

KMD har afholdt flere kurser for de kommunale medarbejdere, som skulle opsætte og betjene systemerne på valgstederne. Det er imidlertid et system, som sjældent bliver brugt, og derfor kan der ske menneskelige fejl.

Det var tilfældet i Køge Kommune, hvor man ville være godt forberedt på valgdagen ved at konfigurere alle PCerne, som skulle ud på 16 valgsteder, på forhånd i IT-afdelingen.

»Men de kom til at konfigurere alle PCerne som mastere, så det virkede ikke. Vi hjalp dem med at omkonfigurere på to af valgstederne, og derfra kørte de det selv. De holdt hovedet koldt og tog en hurtig, pragmatisk beslutning og tog imod valgkortene og scannede dem ind bagefter,« forklarer Steen Østergaard.

Proceduren for at sikre, at overgangen mellem digital og papirbaseret valgliste ikke kan misbruges til at stemme to gange er, at valgkortene indsamles ved valgbordet. Man kan derfor scanne valgkortene ind, hvis man i en periode har kørt med papirvalglister og på den måde opdatere den digitale valgliste.Det var ikke alle problemer med de digitale valglister, som skyldtes fejlkonfigurationer eller brugerfejl. I Sengeløse i Høje Taastrup Kommune blev én af PCerne til ét af valgstederne beskadiget under transporten til valgstedet. I samråd med KMD's supportteam gik valgstedet over til valglister på papir.

Både hos KMD og i Københavns Kommune er der generel tilfredshed med, hvordan systemet kørte, men fejlene betyder dog, at der kan være ting, som skal laves om til næste valg.

»25 valgsteder kørte upåklageligt. Vi havde et par problemer ved opstarten, og det er et kritisk tidspunkt, så der skal vi evaluere, hvordan vi starter, og for eksempel se på, om vores specialister er tæt nok på. Der er noget logistik med, at de skal gennem Københavns trafik, så måske er vi nødt til at have dem placeret strategisk på en anden måde,« siger Freddy Lassen fra Københavns Kommune Koncernservice.

KMDs system har været brugt ved både det forrige kommunalvalg i 2009 og ved folketingsvalget i 2011, men i år var den hidtil mest omfattende brug af systemet. Cirka to tredjedele af de 98 kommuner har købt systemet, men det er dog ikke alle valgsteder i kommunerne, hvor de bruges.

I København er det eksempelvis endnu kun på godt halvdelen af valgstederne, at der bliver anvendt digitale valglister.

»Vi betragter det som en succes med nogle ganske få incidents. Vi har behov for at evaluere med de steder, hvor der var problemer for at få styr på, hvad der skete. Så må vi overveje, om der er noget i løsningen, der skal gøres mere robust, eller om undervisningen skal tilrettes,« siger Steen Østergaard fra KMD.

Selv om der findes en manuel proces, valgstederne kan gå over til, og problemerne har været små, så er et valg så stor en begivenhed, at KMD vil undgå selv små problemer.

»Når der sker sådan noget som på Islands Brygge, så får det jo enormt stor bevågenhed, og så er det lige meget, hvad årsagen. Så vi har et fælles ønske med kommunerne om, at vi ikke har den slags hændelser, fordi det skaber støj og nervøsitet,« siger Steen Østergaard.

Deltag i debatten på Version2