Derfor sortlister PensionDanmark Ryanair

Det irske flyselskab har i årevis nægtet at rette ind efter danske krav om ansvarlige arbejdsforhold. Det har fået en af Danmarks store pensionskasser til at trække stikket.

Foto: Thomas Lekfeldt.
Læs mere
Fold sammen

Ryanairs ledelse har længe været bekendt med forhold, som PensionDanmark anser for at være brud på internationale konventioner. Alligevel ville ledelsen i Ryanair ikke rette ind, og det fik PensionDanmark til at sælge samtlige Ryanair-aktier.

Det fortæller Jens-Christian Stougaard, direktør for forretningsudvikling og CSR i PensionDanmark.

Hvorfor solgte I jeres Ryanair-aktier og sortlistede selskabet?

»Vi har haft aktier i Ryanair gennem flere år, men via vores eksterne samarbejdspartner har vi haft en dialog med de virksomheder, hvori vi mener, at der er forhold, som på den ene eller den anden måde kan være kritiske for os som investor, og det var også på den måde, at vi havde en dialog med Ryanair gennem vores eksterne samarbejdspartner Hermes,« siger Jens-Christian Stougaard.

Var det på den årlige generalforsamling i Ryanair eller via direkte møder med Ryanair-ledelsen, at dialogen blev ført?

»Det var gennem direkte møder med Ryan­air, som vores eksterne samarbejdspartner gennemførte.«

I kritiserer Ryanair for ikke at overholde ILO-konventioner, der skal sikre, at virksomheder beskytter de ansattes ret til at organisere sig og samtidig sikre de ansattes kollektive forhandlingsret. Hvor sikre er I på, at Ryanair bryder konventionerne?

»Der har været forskellige sager omkring Ryanair i forhold til ILO-afgørelser truffet i 2010 og i 2012, og der har også været andre sager blandt andet i Frankrig, som medførte, at vi gik ud og kiggede på disse spørgsmål og interesserede os særligt for ILO-konvention 87 og 98.«

Indledte I en decideret undersøgelse af Ryanair, som gav jer specifik viden om overtrædelser? Eller nåede I blot til et punkt, hvor I mente, at der var hvirvlet så meget støv op om Ryanair, at I ville trække jer for en sikkerheds skyld?

»Vores eksterne samarbejdsparter har ad flere omgange været i dialog med Ryanair om de her forhold, og Ryanair har været meget imødekommende i forhold til at føre denne dialog, men selskabet har samtidig også slået tydeligt fast, at Ryanair ikke vil ændre sin grundlæggende praksis i forhold til, hvordan de håndterer arbejdstagerforhold herunder eksempelvis retten til fri forhandling. På baggrund af det traf vi en beslutning om, at vi ville sælge vores aktier i selskabet.«

Risikerer I med denne beslutning at gøre det svært for jer selv at investere i selskaber fremover? Der er jo mange virksomheder, der har arbejdsvilkår, som bliver kritiseret, eksempelvis et børsnoteret selskab som H&M har kritikere, der mener, at der sker overtrædelser af ILO-konventioner?

»Jamen overtrædelse af ILO-konventioner er noget, som vi tager meget alvorligt, og det var blandt andet også derfor, at vi for mange år siden valgte at ekskludere Walmart (amerikansk detailgigant, red.) fra vores portefølje. Og hver gang vi får meldinger – enten fra interesseorganisationer eller andre, der sætter spørgsmålstegn ved, om der sker overtrædelser af ILO-konventioner – så er det noget, som vi tager alvorligt og undersøger. Og vi sørger for, at vores eksterne samarbejdspartner tager en dialog med virksomheden og finder ud af, hvad der er op og ned, og på den baggrund træffer vi så en konklusion. Og den handler først om, hvorvidt der er sket en overtrædelse, og dernæst handler den om, hvorvidt det er noget, som selskabet tager alvorligt og reagerer på.«

Hvor lang tid brugte I på at få en afklaring med Ryanair?

»Dialogen har været i gang i nogle år med Ryanair, fordi vi først skulle fastslå, hvordan forholdene var, og da vi så havde haft dialogen i nogen tid, gjorde vi regnebrættet op og vurderede, hvad vi skulle gøre, og det førte til, at vi omkring sommeren 2014 traf beslutning om at sælge Ryanair-aktier og ekskludere selskabet fra vores portefølje.«

Ryanair ønskede mandag ikke at kommentere udtalelserne, men lover Berlingske at kommentere i løbet af tirsdag.