Derfor kan ny landbrugspakke blive dyr for bankerne

Der skulle både pres og gulerod til for at få bankerne til at være med at hjælpe dead man walking-landmænd videre. Men erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen(S) kom godt i mål.

Pressede halmballer på mark. Fold sammen
Læs mere
Foto: Torben Christensen

Der var både tvivl og modvilje, da en lille gruppe højt placerede finansfolk blev præsenteret for en politisk hjælpepakke til landbruget for nogle uger siden. Men mandag klokken halv ti gik pakken i luften på et prominent pressemøde med erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S) som vært, men med deltagelse af både Danske Bank-direktør og formand for Finansrådet, Tonny Thierry Andersen, næstformand og Nordea-direktør Peter Lybecker, fødevareminister Dan Jørgensen (S) og landbrugstoppen med Martin Merrild og Karen Hækkerup i spidsen plus en række af finansverdenens toplobbyister.

Som Berlingske Business afslørede i sidste uge var der tale om et langstrakt forhandlingsforløb, som skal hjælpe til med at løse en af dansk erhvervslivs største udfordringer, den indtjeningskriseramte og dybt forgældede landbrugssektor, som også står over for ejerskifter fra gamle til unge landmænd.

Læser man ned i den fem sider lange aftale, skal man helt frem til sidste side, før man ser, hvad der for alvor pressede bankerne til at gå ind for aftalen. For her beskriver de involverede parter, at man vil arbejde for at få nedbragt antallet af konkurstruede bedrifter og styrke grundlaget for udvikling i landbruget. Målet er, at »antallet af bedrifter med høj gæld og svag likviditet gennem rekonstruktioner og ejerskifter er markant nedbragt ved udgangen af 2017 i forhold til 1. januar 2015«.

Det minder mistænkeligt meget om de måltal, som Berlingske Business beskrev torsdag. Hensigten er, at landbruget skal af med dead man walking-landbrugskunderne, som der er nedskrevet på, men hvor banken endnu ikke har haft mod til eller råd til at tage det tab, der skal til for at få en kriseramt landmand væk fra gården. Det er forståeligt nok, for i mange tilfælde vil hele bankens engagement med landbrugsejendommen være tabt. Desuden understreger man endda i aftalen, at realkreditten også risikerer at tabe penge på de nødlidende landbrugskunder. Det kan altså blive en ret dyr omgang for en række af de landbrugstunge banker, der i forvejen har det svært på Bank-Researchs/Niros liste over risikobanker, som Berlingske Business bragte mandag.

Omvendt er det også i den fremadrettede proces, at Henrik Sass Larsens hjælpepakke bliver brugbar for både landbruget og bankerne. For pakken hjælper med til at gøre det økonomisk muligt for bankerne at hjælpe disse landmænd videre. Og det kan der være mange forskellige løsninger på alt efter landmandens dygtighed, alder og økonomiske situation.

Hvis vi tager den aldrende landmand eller den ineffektive landmand først, har det været meget svært for dem at komme ud af erhvervet, fordi der trods de lave renter ikke er mange købere til at overtage gården i disse år. Landmænd under 35 år udgør tillige en faldende andel, som nu er på under tre procent af erhvervet. Og dem, der er, kan næppe fremvise den egenkapital, der skal til for at overtage et landbrug af rimelig størrelse, som let koster 30-40 millioner kroner.

I det tilfælde vil det være muligt for den unge landmand at få et økonomisk rygstød i form af et ansvarligt lån fra en ny investeringsfond (Dansk Landbrugskapital), der oprettes med 500 millioner kroner fra staten og 1,5 milliarder kroner fra private investorer, for eksempel pensionskasser. Der vil også være mulighed for at få hjælp fra en investeringspakke på 850 millionerkroner til en udvidelse af produktionen, for eksempel til nye staldanlæg. Den slags investeringsvillig kapital har længe manglet i processen for at gøre dansk landbrug mere rentabelt.

Er der derimod tale om en dygtig effektiv landmand, som har foretaget nogle uheldige spekulationer, ramt markedet forkert eller har haft sygdom hos dyrene på gården, lægger pakken op til, at han skal have hjælp til at få nedskrevet sin gæld. Det sker allerede i dag. Men det giver nogle forståelige konflikter med de landmænd, som har betalt enhver sit, men som ikke står til at få eftergivet gælden i banken. Det kan delvist løses ved, at banken i stedet laver en betinget gældseftergivelse, eller at gælden indefryses, så banken kan få noget tilbage, hvis det går bedre end forventet. Det sørger et nyt regelsæt i Finanstilsynet for at bakke op.

Uanset hvad bliver det svært at vurdere hvilke landmænd, der skal have hjælp, og hvilke der må forlade gården. Her vil bankerne fortsat have en nøglerolle, men også eksperterne fra den nye investeringsfond vil utvivlsomt få en del af skulle have sagt. Går det ikke hurtigt nok, vil bankerne mærke myndighedernes ånde i nakken. Bankerne skal således stå ret på årlige møder med ministeren.

Oprydningen/redningen af landbruget bliver på kort sigt en dyr omgang for de banker, som bliver tvunget til at speede op i afviklingen af de dårligste landbrug. Men på sigt kan pakken betyde, at der igen bliver sunde landmænd at låne ud til, ligesom dansk landbrug, følgearbejdspladser og eksporten utvivlsomt får gavn af pakken.

Med det in mente aftvinger Henrik Sass Larsens kamp for landbruget respekt.