Derfor har Ryanair en stærk sag mod danske politikere

Danske borgmestres benspænd mod Ryanair kan give Danmark en sag på halsen ved EU-domstolen. »Jeg vil blive forbløffet, hvis København og andre kommuner kan slippe af sted med det her,« udtaler ekspert i EU-ret.

Foto: Sophia Juliane Lydolph.
Læs mere
Fold sammen

Europas største flyselskab, Ryanair, har gode kort på hånden i dets kamp med en række socialdemokratiske politikere. Med stor sandsynlighed vil det lykkes Ryanair at få EU-Kommissionen til at indlede en undersøgelse mod Danmark, og undersøgelsen vil med stor sandsynlighed lede til, at danske borgmestre på stribe bliver banket på plads og må ophæve deres skrappe krav til flyselskaber som Ryanair. Det vurderer en af Danmarks førende eksperter i EU-ret.

»Jeg vil blive forbløffet, hvis København og andre kommuner kan slippe af sted med det her. Der er tale om forhold, der kan være i strid med adskillige bestemmelser i EU-traktaten, direktiver og forordninger. Spørgsmålet er bare, hvilke regler Ryanair og EU-Kommissionen i givet fald vil forsøge at anvende mod Danmark,« siger Peter Vesterdorf, lic.jur., der har beskæftiget sig indgående med EU-ret i årtier heriblandt statstøtte, handelshindringer, udbudsret og konkurrenceret.

Hans udtalelser falder få uger efter, at overborgmester i København Frank Jensen (S) betegnede arbejdsforholdene i Ryanair som »social dumping« og »noget svineri« i en ny single om Ryanair udgivet af Berlingske, hvori borgmesteren samtidig fastslog, at ingen af kommunens over 45.000 ansatte må flyve med Ryanair i embeds medfør.

Men Jensens og andre borgmestres dundertale og de facto boykot af flyselskabet på deres mange tusinde ansattes vegne er ikke bare et problem for Ryanair. Det er også et brud på EU-lovgivningen. Det påstår det irske flyselskab, der tirsdag indleverede en officiel klage til EU-Kommissionen over danske borgmestres adfærd.

Ryanair vil have hurtig afgørelse

»Borgmestrene i København og Albertslund kommuner bryder EU-retten ved at forbyde deres ansatte at vælge Ryanair,« skrev flyselskabet i en pressemeddelelse. Det kommunale forbud er ifølge Ryanair et »klart brud på Ryanairs frie udveksling af tjenesteydelser i Danmark« ligesom der – ifølge Ryanair – er tale om indirekte »ulovlig statstøtte« til konkurrenter som SAS. Ryanair opfordrer EU-Kommissionen til at undersøge sagen og »hurtigst muligt indlede en sag mod Danmark«. Flyselskabet, der på rekordtid er blevet Europas største, har flere muligheder for at ramme Danmark, vurderer EU-retsekspert Peter Vesterdorf.

»Ryanair kan gå efter at få Danmark dømt for at yde ulovlig statsstøtte, men den vej er formentlig den længste og mest snørklede at gå og vil næppe give Ryanair medhold. Ryanair kan også bruge udbudsreglerne, der gælder for offentlige indkøb, men det kræver, at flybilletterne når en vis samlet værdi årligt for kommunerne. Den sandsynligste vej at gå vil nok være at få anerkendt, at de danske borgmestre gør sig skyldige i at overtræde EU-retten ved at forsøge at hindre tjenesteydelsernes fri bevægelighed på lufttransportområdet,« siger Peter Vesterdorf, der »ser det som yderst sandsynligt, at Danmark vil blive dømt for at hindre tjenesteydelsernes fri bevægelighed«.

Generelt forbud i kommunen

Københavns overborgmester Frank Jensen har over for Berlingske tidligere forklaret, at kommunen ikke har vedtaget en »Lex-Ryanair«, men at den derimod har indført et generelt forbud mod, at kommunens ansatte køber flybilletter fra et selskab uden ordentlige arbejdsforhold. Frank Jensen henviser til, at kommunen via rammeaftaler i SKI – Statens og Kommunernes Indkøbs Service – anvender arbejdsklausul i henhold til ILO-konvention nr. 94, der stiller krav om ordentlige løn- og arbejdsforhold. Men den sociale klausul, som Frank Jensen henviser til, er ingen garanti for, at kommunen må afvise irske Ryanair som leverandør.

»Det er korrekt, at kommuner kan anvende sociale klausuler ved indgåelse af offentlige kontrakter om køb af tjenesteydelser, men det betyder ikke nødvendigvis, at man så kan se bort fra alle andre EU-bestemmelser, og i denne sammenhæng ser det ikke umiddelbart ud til, at det er foreneligt med EU-reglerne,« siger Peter Vesterdorf.

International transport foregår i sagens natur mellem mindst to lande, og hvis transportørerne skulle overholde regler om løn og arbejdsvilkår og lignende i flere lande, ville det i realiteten ødelægge det indre marked, fremhæver Peter Vesterdorf.

»Det er derfor især inden for international transport nødvendigt at sikre, at virksomhederne arbejder på grundlag af et sæt fælles regler gældende for flere lande. Alternativt skal der arbejdes på grundlag af de nationale regler, der gælder i det land, hvor den virksomhed, der leverer en tjenesteydelse, er registreret og medarbejderne ansat, eller i det land, hvor medarbejderne udfører den væsentligste del af deres arbejde. Ryanair er registreret i Irland, og firmaets medarbejdere er ansat på basis af irsk lov, og de udfører i øvrigt ikke den væsentligste del af deres arbejde på dansk territorium. I det lys vil jeg undre mig meget, hvis ikke EU-Kommissionen vælger at tager Ryanair-sagen op og indleder en undersøgelse af forholdene i Danmark,« siger Peter Vesterdorf.

Sociale klausuler

Kommuner har i årevis anvendt sociale klausuler over for leverandører i bygge- og anlægssektoren, og på den baggrund vil det ifølge arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen være usædvanligt, hvis kommuner ikke må gøre det over for Ryanair.

»Men det er klart, at transportbranchen fungerer på en helt anden måde end bygge- og anlægssektoren, og det kan meget vel spille ind, hvis sagen bliver bragt op for EU-Domstolen,« siger Flemming Ibsen, professor emeritus og arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet.

Han er ikke i tvivl om, at Ryanair nok skal presse på for at få sagen prøvet ved en EU-domstol.

»Det er tydeligvis Ryanairs strategi at køre hårdt på med advokater og domstole, og hvis Ryanair får det, som de ønsker det, bliver de i Danmark. Går det modsat, forsvinder de igen,« forudser Flemming Ibsen.

Ingen aktindsigt

Berlingske har bedt om aktindsig i Ryanairs klage til EU-Kommissionen, men har ikke fået det. Transportkommissæren oplyser dog via sin talsperson, at klagen er ved at blive analyseret, og at det er usikkert, hvor længe der går, før kommissæren træffer beslutning i sagen.

Ifølge Peter Vesterdorf vil EU-Kommissionen formentligt relativt hurtigt rette en henvendelse til den danske stat, hvor den beder om en forklaring på de benspænd, som Ryanair er blevet udsat for.

Hvis den danske regering ikke svarer ordentligt for sig – eller retter ind – vil der ifølge Peter Vesterdorf blive anlagt en såkaldt traktatkrænkelsessag mod den danske stat ved EU-Domstolen.

Borgmester afventende

Overborgmester Frank Jensen havde fredag ikke tid til et interview om lovligheden i kommunens beslutning. Dog oplyser han i en e-mail, at han tager situationen roligt.

»Vi læner os her i København op ad Beskæftigelsesministeriets cirkulære og vejledning omkring arbejdsklausuler, og vi har derfor en arbejdsklausul i kommunen, der helt grundlæggende bestemmer, at der skal være ordentlige løn- og arbejdsforhold, hvis du vil levere tjenesteydelser til Københavns Kommune,« skriver han til Berlingske.

Avisen har også tilbudt Albertslund Kommune et interview, men heller ikke her har man fundet tid til at stille op.

Foruden Albertslund og Københavns kommuner har andre kommuner som Hvidovre, Ballerup, Tårnby, Roskilde, Ishøj og Brøndby også drøftet eller allerede indført krav, der i dag forhindrer Ryanair i at sælge flybilletter til kommunerne.