»Der er korruption i Sverige«

Korruption er mere udbredt i de nordiske lande end antaget. Det mener den svenske statsanklager Nils-Eric Schultz, der for tiden er involveret i en sag mod Novo Nordisk.

Læs mere
Fold sammen
De nordisk lande er ikke så rene, som vi går og tror. I Sverige oplever den særlige anklagemyndighed for korruptionsbekæmpelse, at sager om korruption og bestikkelse dukker op, når man kradser lidt i overfladen.

»Det er gennem årene blevet en »sandhed«, at der i Sverige, Norge, Finland og Danmark stort set ikke er nogen korruption. I Riksenheten mod Korruption er det dog vores erfaring, at det findes og har fundet sted, men at man ikke tidligere har indset, at der har været tale om korruption,« siger Nils-Eric Schultz fra den særlige anklagemyndighed »Riksenheten mod korruption«.

Enheden blev oprettet i 2001 efter et besøg i 1990’erne fra et særligt organ under Europarådet kaldet GRECO (Group of states against corruption). GRECOs råd efter besøget i Sverige var, at der burde indrettes en særlig antikorruptionsenhed.

»De svenske myndigheder som Rigsanklageren, Justitsministeriet og andre var i starten skeptiske, da den almene opfattelse var, at der ikke findes korruption i Sverige. Det minder lidt om i 1970’erne, hvor man oprettede særlige narko-enheder i politiet og opdagede, at der rent faktisk fandt en omfattende narkokriminalitet sted i Sverige. Rådet fra GRECO blev dog fulgt og anklagemyndigheden blev oprettet,« påpeger Nils Erik Schultz.

Danmark dækket fint
I Danmark er det Statsadvokaten for Økonomisk Kriminalitet (SØK) – tidligere Bagmandspolitiet – der efterforsker sager om korruption og bestikkelse. Og statsadvokat Jens Madsen mener ikke, at det er nødvendigt med en særlig anti-korruptionsenhed i Danmark.

»Jeg mener, at området er dækket fint ind hos os i den nuværende form. Det kræver rigtig meget, hvis man skal lave en særskilt myndighed. Vores opfattelse er, at området er bedre placeret i en større organisation hos os,« siger Jens Madsen.

Han peger på, at svenskerne har en tradition for, at udskille særlige områder i selvstændige enheder.

»Eksempelvis har de også lavet en selvstændig enhed på hvidvask-området kaldet Finanspolisen. Her i SØK er det også noget, som vi varetager selv,« konstaterer Jens Madsen.