Den usynlige mand

For 30 år siden døbte Ekstra Bladet manden »Hash-lægen«. Nu er den pressesky Vagn Andersen personligt konkurs med en gæld på over en halv mia. kr., som vi alle har været med til at dække under den såkaldte Bankpakke 1. Berlingske fandt ham.

Foto: Scanpix. Læge Vagn Bremerskov Jensen (1975?) alias Vagn William Andersen
Læs mere
Fold sammen

Når dommen én gang er afsagt, straffen udmålt og afsonet, sænker glemslens mørke sig med tiden over menneskene og deres ugerninger.

Men dén sag huskede forhenværende højesteretsdommer Per Sørensen nu udmærket. Sagen, der omhandlede indsmugling af 102 kilo hash, var usædvanlig af flere grunde. For 30 år siden gjorde politiet almindeligvis ikke store beslaglæggelser af hash, desuden talte sagen et hav af medvirkende. »Bremerskov-sagen« døbte politiet den, eftersom en af de tiltalte, en læge med dette navn, virkede som kræftforsker ved Rigshospitalet. »Hashlægen«, som han kom til at hedde i Ekstra Bladet, blev kendt skyldig og fik en dom på fire et halvt års fængsel.

Tilfældet ville, at dommeren, der i sin tid havde haft sagen, og en af efterforskerne i samme sag, en pensioneret kriminalbetjent, begge havde deres hjem i Skodsborgparken, hvor de fra hver deres lejlighed kan nyde deres otium og en formidabel udsigt over Øresund.

Den pensionerede efterforsker bragte Bremerskov-sagen op for Per Sørensen, da han var ude for at lufte sin hund. Hundene vimsede rundt om benene på de to ældre mænd, mens efterforskeren fortalte, hvordan han nær havde fået morgenkaffen galt i halsen, da han havde læst en artikel i dagens Børsen: Vagn William Andersen stod bag en gæld på 500 mio. kroner i Eik Bank. Og den var god nok: Det var dén Vagn. »Hash-lægen« Vagn Bremerskov Jensen havde taget nyt navn.

Naboen til den forhenværende højesteretsdommer kunne slet ikke få det til at passe, at sådan en mand havde opnået en kredit på 500 mio. kroner i en dansk bank.

Per Sørensen kunne ikke sige andet end: »Nå!«

Men efter de to skiltes, kunne han alligevel ikke lade være med at tænke lidt over det, fortæller den forhenværende højesteretsdommer Per Sørensen, og tilføjer i dag:

»Uanset hvem vi er, har vi vel alle vores meninger om, hvad det var for personer, bankerne har været så venlige at åbne kasserne for. Men det var næppe rigtigt gået op for os, hvor langt ud det var kommet, og hvad der i virkeligheden foregik: Ejendomme solgt mellem de samme personer indbyrdes. Priser og lån, der blev loppet op og førte til konkurser og krak. Man synes ikke, det skulle være nødvendigt.«

Hvor bor Vagn Andersen?

Der findes kun årtier gamle fotos af Vagn, og selv hans bopæl omgærdes med en vis mystik. Han har haft registreret bopæl i Luxembourg, England og Frankrig de seneste mange år. Men måske opholder han sig faktisk en del på Østerbro i København. Retten fandt i hvert fald, at Vagn Andersen kunne erklæres personligt konkurs herhjemme. Kurator i boet efter ham slog blandt andet på, at den adresse, Vagn Andersen har været tilmeldt i Chelsea i London, gennem 100 år har tilhørt en kunstforening. En kilde mener at have set ham i en cremefarvet Bentley i Monaco, en anden, at spøgelset Vagn Andersen sidst er set nær Como-søen.

Fordi der kun findes meget gamle fotos af manden, fra dengang han var en ung og lovende kræftforsker på Rigshospitalet og optrådte bl.a. i Berlingske, kan Vagn Andersen færdes ubemærket i de bedste kredse i dag. Han præsenterer sjældent sig selv om ejendomsudvikler, selv om han har tjent - og tabt - formuer på handel med ejendomme. Han siger bare, hvad sandt også er, at han er læge.

Hvis nogen udfritter ham, om det ikke er ham, der var »hash-lægen«, svarer han bekræftende.

Hvis nogen borer videre i, hvorfor en ung og lovende læge dog indlod sig på smugling af hash i tidernes morgen, siger han, at han gjorde det for pengenes skyld, eller at han havde et personligt sammenbrud, som førte ham i dårligt selskab, alt efter humør. Punktum, slut.

Retten fandt ham skyldig, fordi han havde formidlet kontakt mellem en større hashimportør og en speditør, som havde ledig lagerplads. Desværre for smuglerringen var speditøren meddeler for politiet, som ventede, da de godt 100 kilo kom ind i landet.

Vagn Bremerskov gjorde en miserabel figur. På det fleste af anklagerens spørgsmål svarede han blot, mens han stirrede tomt frem for sig:

»Det erindrer jeg ikke.«

Det virkede mildt sagt ikke særligt troværdigt. Bremerskov var ikke blot læge, han var på det tidspunkt også blevet en velhavende mand.

Ifølge Bremerskov selv grundlagde han sin formue på ejendomme, da en forskerkollega fra Tyskland manglede tag over hovedet, og for at hjælpe kollegaen tog Bremerskov kontakt til Kræftens Bekæmpelse, som rådede over nogle lejligheder i København. Men Kræftens Bekæmpelse kunne ikke hjælpe - organisationen var i færd med at afhænde alle sine ejendomme. Efter råd fra sin revisor slog Bremerskov til og erhvervede en ejendom på hjørnet af Istedgade og Reventlowsgade. Det var tænkt som en pensionsopsparing. Selv om Bremerskov efter eget udsagn ikke anede, hvad han havde med at gøre, førte en ændring af lovgivningen omkring ejerlejligheder året efter til en kæmpe værdistigning på ejendommen, som gjorde ham til millionær. Han erhvervede også et baghus i det dengang hensygnende Nyhavn og begyndte at købe flere ejendomme dér.

Til dem, der spurgte, hvordan i alverden han bar sig ad, svarede han blot:

»Der findes mennesker, der bare kan spille på violin uden at have øvet sig. Jeg kan noget med ejendomme uden at have øvet mig.«

Gik ned med Kronebanken

Fængslingen i forbindelse med hashsagen knuste hans ejendomsinvesteringer, og han blev tvunget til at sælge. Bremerskov var kunde i Kronebanken, og han blev en del af bankens konkurs, da den legendariske Jørgen »Flexplan« Olsen rev tæppet væk under banken. Danske Bank blev involveret i konkursen via købet af Privatbanken, og hvis ikke Bremerskov allerede efter hashdommen var uønsket som kunde i de etablerede banker, blev han det, da han år senere vandt en sag mod Danske Bank. Nødtvungent måtte banken betale et par mio. kroner tilbage til Vagn Bremerskov Jensen.

I de næste mange år, helt frem til de hæsblæsende nullere, hvor ejendomsmarkedet boomede som aldrig før, var der stille om Vagn.

Færøske Eik Bank etablerede sig i den danske hovedstad med en ambition om at vokse - og meget gerne på kunder på det lukrative ejendomsmarked. En af dem, der gerne ville være kunder i banken, var en Vagn William Andersen, som lægen nu kaldte sig.

Bankens direktør, Brian Toft, bad om sikkerhed for bankens engagement, men Vagn Andersen havde ikke rigtigt nogen penge. Han havde derimod et par malerier - bl.a. et af den kendte kunster, Carl-Henning Pedersen. Det vurderedes til et par hundrede tusinde kroner, og så var Vagn kunde i Eik Bank.

Med finansiering fra Eik Bank købte Vagn Andersen et par andre investorer ud af en ejendom på Hauser Plads, satte ejendommen i stand og solgte den med en fortjeneste på ca. 70 mio. kroner. Der faldt ca. syv mio. kroner af i fortjeneste til Eik Bank alene ved den handel. De investorer, som var blevet købt ud, var mindre tilfredse - de mente angiveligt, han havde været for smart. Som Vagn så det, havde han blot været klog.

Store planer i Sydhavnen

Vagn Andersen havde større planer end som så: Det tidligere industriområde, Sydhavnen, var ved at udvikle sig til et af de hurtigst voksende områder i Storkøbenhavn og rummede domiciler for bl.a. Nokia, Mercedes-Benz, Statoil og Skat. Vagn Andersen søgte og fandt finansiering til udviklingen af de første 24.000 kvadratmeter af i alt 40.000 meter kontorbyggeri. »Nordens nye Venedig« døbte de Sluseholmen og arkitekt Henning Larsens Tegnestue skabte et smukt svungent byggeri på grunden. Eik Bank var med. Aftalen var, at banken skulle have 40 procent af overskuddet, når projektet var solgt. Der var kun et problem: Der var ingen lejer på plads til domicilet. Men skulle det værst tænkelige ske, kunne banken jo selv flytte ind i Vagns »Sydporten«.

Da finanskrisen kom i 2008, frøs pengemarkederne til is. Finanstilsynet fik kig på banker med store risikable ejendomsprojekter på bøgerne. Der var da stadig ingen lejer i Sydporten. Både Vagn Andersen og Eik Bank krakkede med et brag i september 2010. Vagn Andersen skyldte da mere end en halv mia. kroner i banken, som havde samlede nedskrivninger på 2,5 mia. kroner samt yderligere en kvart mia. kroner i Pantebrevsafdelingen.

I forbindelse med Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank viste det sig, at Vagn Andersens sikkerhed - maleriet af Carl-Henning Pedersen - efter alt at dømme er et falskneri og stort set værdiløst. Maleriet hang på kontoret hos direktør i Eik Bank frem til december 2008, Brian Toft, som ikke ønsker at kommentere sagen. Sammen med 12 nøglepersoner i og omkring banken er han stævnet af Finansiel Stabilitet.

»Den erstatningssag, der pågår i øjeblikket, gør det vanskeligt at sige noget.«

Kurator i boet efter Vagn Andersen er Pernille Bigaard, partner i Plesner: »Der er mange ting, der er kommet bag på os. For eksempel, at vi ikke har nogen dialog med Vagn Andersen overhovedet. Han svarer ikke på de adresser, han er tilmeldt. Han er tilsyneladende forsvundet fra jordens overflade.«

Pernille Bigaard undrer sig over, hvor udbredt den positive tro på, at det kun kunne gå op på ejendomsmarkedet, var.

»Der er løbet helt usædvanlige risici. Sydporten er et rigtigt stort engagement uden nogen lejer og med en mand, som har en historie, vi jo alle kender.«

Boet efter Vagn Andersen har rejst krav på 8 mio. kroner mod steddatteren Jill Andersen. Det drejer sig om private udgifter overført fra Sydporten til Jill Andersens konto for at dække omkostningerne til en luksusvilla i Holte samt en anden på Nordre Strandvej i Helsingør. Villaen i Holte er nu sat til salg hos ejendomsmægler Jan Fog og kommer foruden svømmehal også med egen motorbåd. Værdien skal være 55 mio. kroner.

Vagn Andersen selv har stævnet Eik Bank under Finansiel Stabilitet for et ukendt beløb. Han mener, han er ofret i denne sag. Han indvilger i et interview på Berlingskes redaktion, men vil ikke have taget fotos. Vi vil gerne vide, hvordan det er at skylde en halv mia. kroner til Finansiel Stabilitet. Men han mener tværtimod, at Finansiel Stabilitet skylder ham i forbindelse med lukningen af Eik Bank.

»Det, jeg har lært af det her, er ikke at stole på banken. Eik levede ikke op til sine forpligtigelser og var i meget større vanskeligheder, end jeg forstod. Derudover taler vi om en bank, der faktisk indgik en ulovlig aftale for banken om at tage sig betalt med 40 procent af fortjenesten på Sydporten. Det er i dag min anke over for Finansiel Stabilitet: Man vil støtte ret på en ulovlig aftale, det kan man ikke.«

Men hvis du siger, at aftalen strider mod lov om finansiel virksomhed, hvorfor i alverden gik du så ind i den?

»Aftalen er ulovlig for banken, ikke for mig.«

Ifølge Vagn Andersen er der ved en fejl i Eik Bank i enkelte tilfælde sket overførsler fra Sydporten til steddatteren Jill Andersens konto. Derudover er der tale om lån, som ifølge Vagn Andersen er betalt tilbage.

Hvad er dit eget ansvar i det her?

»Jeg kan ikke se, jeg kunne have gjort så meget anderledes. Vi sagde til hinanden dengang, at Sydporten kun kunne mislykkes, hvis jorden gik under. Og det var, hvad der skete: Jorden, som vi kendte den, gik under i 2008. Ville jeg gøre det hele igen på baggrund af de informationer, jeg havde dengang? Ja.«

Var det ikke alt for risikabelt at sætte byggeriet i gang uden at have en lejer?

»Det kan man sige. Men det er jo bakspejls-kiggeri.«

Har du handlet din sidste ejendom nu?

»Nej, det tror jeg ikke, jeg har. Jeg har nok handlet den sidste i Danmark. Men jeg ser flere interessante muligheder i udlandet.«