Den rigtige pris på en ejendom

I en almindelig ejendomshandel kan det være svært at nå til enighed om prisen. Men også når der er tale om en situation, hvor der ikke er modstridende interesser mellem køber og sælger, kan det være svært, for Skat har fokus på handler mellem interesseforbundne parter.

Arkivfoto. I en almindelig ejendomshandel kan det være svært at nå til enighed om prisen. Men også når der er tale om en situation, hvor der ikke er modstridende interesser mellem køber og sælger, kan det være svært, for Skat har fokus på handler mellem interesseforbundne parter. Fold sammen
Læs mere
Foto: Bax Lindhardt
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Når parterne i en ejendomshandel ikke er uafhængige, taler man skatteretligt om interesseforbundne parter. De findes i mange varianter. Det kan f.eks. være handler mellem nære familiemedlemmer, mellem selskaber med samme ejerkreds, eller mellem et selskab og dets hovedaktionær. Interesseforbundne parter skal handle som uafhængige parter på såkaldte armslængdevilkår. Konkluderer skattemyndighederne, at der er handlet til en pris under armslængdevilkår, beskattes sælgeren af en indtægt, der ikke er opnået (hvis salgssummen er skattepligtig), og modtageren beskattes eller er gaveafgiftspligtig af fordelen ved at have købt en ejendom til underpris.

Når interesseforbundne parter handler med fast ejendom, følger det af praksis, at værdiansættelsen kan ske med udgangspunkt i den senest bekendtgjorte offentlige ejendomsvurdering. Det er dog bare et udgangspunkt, og ejendomsvurderingen kan kun anvendes som overdragelsespris, hvis den giver et retvisende udtryk for handelsværdien. En ny afgørelse fra Skatterådet belyser en særlig situation.

Ejendom med hjemfaldspligt

I afgørelsen ejede et selskab en ejendom, hvor der var tinglyst en hjemfaldspligt, som betød, at Københavns Kommune havde ret til at tilbagekøbe ejendommen i 2020 for 200.000 kr. Kommunen havde i 1999 solgt hjemfaldspligten til et andet selskab for 30 mio. kr. Ejendomsselskabet og køberen af hjemfaldspligten var interesseforbundne. Der var den udfordring, at ejendommen var meget nedslidt og ifølge en valuar burde istandsættes nu for 30 mio. kr. En stor andel af ejendommens lejemål stod tomme, og der forventedes en tomgang på ca. 74 pct.

Den nuværende ejer havde ikke interesse i at istandsætte, da han om fire år skulle afstå ejendommen til et meget lavt beløb, og for ejeren af hjemfaldspligten ville det betyde, at ejendommen ville stå tom og først i 2020 kunne istandsættes, hvilket udskød deres udsigt til fortjeneste. De ønskede derfor at overdrage ejendommen nu.

Prisfastsættelsen

Ejendommens seneste offentlige vurdering var 238 mio. kr., og en valuarvurdering nåede samme konklusion, men ingen af vurderingerne tog hensyn til hjemfaldspligten, som utvivlsomt – hvilket Skat var enig i – betød, at prisen måtte være lavere.

Det interessante ved sagen var, at værdien af ejendommen var forskellig fra købers og sælgers perspektiv. Sælger havde ikke nogen interesse i at investere i ejendommen på grund af hjemfaldspligten og ville derfor kun realisere en tilbagediskonteret indtjening på 18,5 mio. kr., indtil hjemfaldspligten trådte i kraft. Køber, derimod, var rede til at investere i ejendommen nu, fordi han også ville være ejer af ejendommen på langt sigt. Køber ville derfor kunne realisere en tilbagediskonteret indtjening på anslået 37,5 mio. kr. i perioden indtil hjemfaldspligtens indtræden. Parterne foreslog Skat, at den rette pris var midt imellem, nemlig 28 mio. kr., baseret på en betragtning om, at parternes ville mødes på halvvejen.

Skat var enig i vurderingerne af ejendommens værdi fra henholdsvis købers og sælgers perspektiv, og i at uafhængige parter ville mødes på halvvejen. Prisen blev derfor godkendt.

Sagen er interessant, fordi den viser, at armslængdeprisen ikke altid er den værdi, som sælger kan opnå ved salg til en uafhængig tredjemand. Hvis køber i sagen her havde solgt til en uafhængig tredjemand, som ikke havde investeret i hjemfaldsforpligtelsen, må man formode, at der kun kunne opnås en pris på 18,5 mio. kr.

Er det imidlertid muligt at sælge til en køber, som på grund af sine egne forhold er rede til at give en særligt høj pris, må man tage højde for dette, også når transaktionen foregår mellem interesseforbundne parter.