Den økonomiske tomgang stod stille i første kvartal

Andelen af erhvervslokaler, der står tomme, er faldet i årets første måneder. Men ejendomsselskabernes indtjening er ikke blevet bedre, for det er gennemsnitligt lidt dyrere lejemål, der står tomme. For industriejendomme var der stor fremgang i byerne, men for hele landet en lille tilbagegang.

Foto: News Øresund - Johan Wessman. Noget overraskende steg den økonomiske tomgang i kontorlokaler i Københavns centrum i første kvartal.
Læs mere
Fold sammen

Tomgangen i erhvervsejendomme faldt i første kvartal ned til det laveste niveau i tre-fire år. Men kun målt i kvadratmeter. Den reelle tomgang, hvor man måler i de penge, udlejerne går glip af, stod stille.

Det viser Ejendomsforeningen Danmarks kvartalsvise markedsstatistik – tomgang for april. Udviklingen er lidt overraskende, fordi brancheforeningens seneste forventningsundersøgelse viste, at markedsaktørerne forventer fortsat faldende tomgang, hvilket også bliver understøttet af, at beskæftigelsen fremdeles udvikler sig positivt.

Markedsstatistikken indeholder ikke noget signal om, hvorfor faldet i tomgangen er bremset op i årets første kvartal. Men Morten Marott Larsen, cheføkonom i Ejendomsforeningen Danmark, hælder til, at tilfældigheder er på spil, således at tomgangen mest sandsynligt vil falde igen i de kommende kvartaler.

»Efter at den økonomiske tomgang har været faldende fire kvartaler i træk, er et yderligere fald sat på pause i dette kvartal. Men det er værd at hæfte sig ved, at den økonomiske tomgang er faldet med 0,6 procentpoint i forhold til samme tid sidste år. Den økonomiske tomgang er samlet faldet med 1,8 procent, siden den toppede i 2013. Dette underbygger, at der fortsat er fremgang i dansk økonomi,« udtaler Morten Marott Larsen.

Tomgang steg i København

Begrebet økonomisk tomgang dækker over, at man måler på den fraværende lejeindtægt i stedet for på de tomme kvadratmeter. I økonomisk tomgang vægter dyre lejemål således mere end billige, mens de i de traditionelle tomgangstal vægter det samme.

Udviklingen har været lidt forskellig i de tre undersegmenter for erhvervsejendomme.

I det store kontorsegment har der bogstaveligt talt været stilstand, i hvert fald på landsplan, hvor den økonomiske tomgang uændret er 11,8 pct. Tomgangen er dog flyttet lidt – den er faldet markant omkring Aarhus og i mindre grad i Nordjylland og i Københavns omegn.

I Københavns centrum er den derimod steget. Det er måske det mest overraskende, men det kan afspejle høj efterspørgsel på den måde at lokalerne står tomme i en periode, mens lejerne rokerer rundt. Udflytningen af statslige arbejdspladser kan også spille ind.

Men omvendt nævner Morten Marott Larsen, at nogle udlejere har sænket den forventede leje på aktuelt tomme lejemål, hvilket af beregningstekniske årsager faktisk har holdt hånden under den økonomiske tomgang og fået dem til at fremstå lidt bedre, end de reelt er.

Centralisering af butik og logistik

De to andre erhvervssegmenter trækker i hver sin retning. For butikkerne er den økonomiske tomgang faldet med 0,3 procentpoint, men den er steget lige så meget i industri- og logistikejendomme.

Også denne udvikling går imod den langsigtede tendens, idet den voksende nethandel skulle gøre det sværere at leje butikslokaler ud, mens logistikfirmaerne, der bringer varerne ud til kunderne, har behov for flere lagerlokaler.

Men man kan altså konkludere, at butikssegmentet nok er presset, men på ingen måde døende.

For både butikker og industri/logistik er det meget udpræget, at der sker en centralisering, så det bliver stadigt sværere for ejendomsbesidderne uden for storbyerne. For eksempel er den økonomiske tomgang i industri- og lagerlokaler i Region Syddanmark steget med 1,9 pct., selv om denne region omfatter Trekantsområdet, som også får gavn af efterspørgslen fra nethandlen.

Omvendt er den økonomiske tomgang i industri- og lagerlokalerne i det centrale København faldet med hele 2,4 procentpoint. Når lokalerne bliver opsuget med den hast, kan det hurtigt blive nødvendigt at finde andre løsninger – enten at bygge nyt eller at bruge nogle af de tomme lokaler i hovedstadens omegn.

Fold sammen
Læs mere