Den frie bevægelighed skal også gælde for data: »Det skal være EUs femte frihed«

EU-Kommissionen vil gøre det ulovligt, at data skal gemmes i bestemte lande. Samtidig rustes der op på cybersikkerhed med store, årlige øvelser.

Data skal kunne bevæge sig frit i EU, og derfor bliver det forbudt, at enkelte lande kan kræve data opbevaret inden for egne grænser, så længe der er tale om ikke-persondata, lægger EU-Kommissionen nu op til. Arkivfoto: Shutterstock/Scanpix Fold sammen
Læs mere

Krav om, at virksomheder skal gemme deres data i det land, hvor de er, bliver ulovlige. Det kan give danske datacentre nye muligheder for at få fat i større markeder i EU, som samtidig vil ruste op på cybersikkerhedsområdet.

EU-Kommissionen har netop fremlagt sit udspil, som skal sikre ikke-personlige datas frie bevægelighed i de endnu 28 EU-lande, og med det vil intet lands myndigheder længere kunne stille krav om, hvor data skal gemmes, medmindre der er tale om data, der handler om nationens sikkerhed.

Gode muligheder for Danmark

Kommissionen ønsker med udspillet, som først skal forhandles med Europa-Parlamentet og medlemslandenes ministre, at gøre det lettere for virksomheder at kunne skifte dataudbydere, når det drejer sig om ikke-personlige data. Det skal sikre en øget konkurrence og skabe større gennemsigtighed i de kontrakter, som indgås med datacentre.

»Data skal ganske enkelt være EUs femte frihed. Det vil ikke mindst være en fordel for Danmark, der er på vej til at blive en datacenterhub (et midtpunkt for datacentre, red.) i EU,« siger Peder Søgaard-Pedersen, fagleder for det digitale indre marked i Dansk Industris brancheorganisation for tele og IT, DI Digital.

Danmark ligger centralt på de store hovedfærdselsårer for data, idet mange af de store søkabler lander i Danmark, hvor data transporteres frem og tilbage til andre dele af verden. Nye og direkte kæmpesøkabler mellem Europa og USA fra Danmark er undervejs, og teknologigiganterne Facebook og Apple har besluttet at lægge egne datacentre her i landet, hvilket understreger tyngden og kan gøre Danmark til Europas digitale knudepunkt.

Databeskyttelsesregler strammes fra maj 2018

»Forordningen skal forhindre medlemslandene i at stille krav til virksomheder og myndigheder om, at de kun må gemme data på en server i det pågældende land. Det er en god nyhed for den voksende erhvervsklynge af både små, store og gigantiske datacentre i Danmark og giver yderligere vind i sejlene for det danske datacentereventyr. Forslaget sikrer, at de fremover kan sælge deres ydelser i hele EU. Samtidig sikrer det konkurrence, der betyder lavere priser, når f.eks. opstartsvirksomheder skal købe digitale kerneydelser,« siger chefkonsulent i erhvervsorganisationen Dansk Erhverv, Poul Noer.

Han havde dog gerne set bedre sanktionsmuligheder mod EU-lande, der bruger nationale sikkerhedshensyn som en undskyldning for at fastholde sådanne krav, som ellers skal indberettes til Europa-Kommissionen, men han mener alligevel, at »forslaget er et stort skridt i den rigtige retning.«

EU-landene ensarter og strammer fra maj 2018 databeskyttelsesreglerne, så det kræver større samtykke, når virksomheder og organisationer vil gemme og bruge ens data, og så der bliver lettere tilgængelige muligheder for at få indsigt i, hvad der bliver gemt af data. Samtidig vil der vanke solide bøder, hvis databeskyttelsen ikke er god nok, og der bliver pligt til at udpege en dataansvarlig i virksomheder og organisationer, som skal sikre, at man lever op til reglerne.

Fælles styrkelse mod cyberangreb

Også cybertruslen - altså angreb og spionage over nettet - skal der tages bedre hånd om på tværs af EU ved en større koordinering og en styrkelse af det europæiske cybersikkerhedsagentur, ENISA.

Europa-Kommissionen har på baggrund af de seneste, lammende cyberangreb, som bl.a. lagde Mærsk-koncernen ned, fremlagt en plan, som skal koordinere EU-indsatsen, hvis et større cyberangreb rammer. Der skal blandt andet holdes årlige, tværeuropæiske øvelser, som skal sikre, at alle landes myndigheder er i topform, og et Kompetencecenter for Cybersikkerhed og -forskning skal samle eksperter og yde hjælp med nye teknologier.

»Vores initiativer styrker samarbejdet og koordineringen, så Europa sammen håndterer cybersikkerhedsudfordringerne,« siger Andrus Ansip, som er kommissær for det digitale, indre marked.

Også det får en positiv modtagelse herhjemme:

»I lyset af de mange cyberangreb, som europæisk erhvervsliv og ikke mindst danske virksomheder har oplevet den seneste tid, er det også positivt at Kommissionen nu vil styrke samarbejdet om cybersikkerhed i EU ved bl.a. at gøre mandatet for EUs cybersikkerhedsagentur permanent samt styrke opmærksomheden og kompetencerne om informationssikkerhed i medlemslandene. Det bakker vi op om,« siger Peder Søgaard-Pedersen fra DI Digital.

Han understreger det vigtige i, at Kommissionens oplæg til at etablere en frivillig certificeringsordning for cybersikkerhed i produkter og software i dialog med erhvervslivet, tager udgangspunkt i de eksisterende, internationale standarder på området.

Europa-Kommissionen oplyste tidligere i år at have oplevet en markant stigning i antallet af cyberangreb på EU-servere. 110 gange blev Europa-Kommissionens servere i 2016 forsøgt hacket. Det er 20 procent flere end året før.

Du kan læse hele udspillet fra Europa-Kommissionen her: Udspil om regulering af ikke-persondata (på engelsk, i PDF-format)

LÆS MERE