De kom som en tyv om natten

Erhvervskommentar

»Man kan med rette spørge, om dansk erhvervsliv har de rette ledere, når fire ud af ti topchefer ser ud til at være blevet overrasket over, at nye, smartere, mere effektive og frem for alt mere digitalt funderede konkurrenter presser sig ind på deres traditionelle kerneområder. Ikke i morgen, ikke om tre, fem eller ti år, men her og nu.« Fold sammen
Læs mere

Man kan med rette spørge, om dansk erhvervsliv har de rette ledere, når fire ud af ti topchefer ser ud til at være blevet overrasket over, at nye, smartere, mere effektive og frem for alt mere digitalt funderede konkurrenter presser sig ind på deres traditionelle kerneområder. Ikke i morgen, ikke om tre, fem eller ti år, men her og nu.

Overrasket fordi markedsmekanismen altid har fungeret sådan, at nye aktører med nye måder at gøre det på trænger sig på – og dermed udkonkurrerer de »gamle« virksomheder, som ikke formår selv at udvikle sig eller tilpasse sig til kundernes nye ønsker og behov. Nok er forskellen på tidligere og i dag, at hastigheden i den digitale udvikling er steget markant, men det er den jo gjort for både nye og gamle virksomheder. Blandt en topledelses absolut væsentligste opgaver er at se fem-ti år frem i tiden, lægge en strategi og turde vove at føre den ud i livet.

Det handler i høj grad om risikovillighed, hvis man skal overleve i denne jungle. Her er der behov for risikovillighed samt evnen til at eksekvere, hurtigt og effektivt – og før dine både gamle og nye konkurrenter gør det.

Børsaktuelle DONG er en af de virksomheder, som har formået at omstille sig i noget, der ligner danmarksrekord. Fra en sort virksomhed til en grøn virksomhed på meget få år. Det har været et strategisk valg. Risikovillighed er at sige farvel til det gammelkendte, olie og gas, og satse stort på det nye og uprøvede, havvind.

Men hvis man tager et kig ned over landets største og mest prominente selskaber i dansk erhvervsliv, kan man godt få den tanke, at topledelserne mange steder har været mere fokuserede på at skære til, spare på omkostninger og effektivisere overalt end at have det skarpeste øje på morgen­dagens forretninger.

Ingen tvivl om, at topledelserne i dansk big business har været ekstremt ferme til at skære i omkostningerne, og de fleste topchefer vil også sige, at de for længst har taget digitaliseringen og fordelene herfra til sig. Men har de også en klar strategi for, hvad de skal leve af om 10-20 år?

Hvem er da særligt udfordret, og hvem har formået at »hegne« sine forretninger ind?

Foreløbig ser det ud til, at især medicinal- og medicoindustrien med Novo Nordisk, Leo Pharma, Coloplast med flere har formået at forsvare sine enemærker. Ikke mindst fordi det tager så frygteligt lang tid fra ny forskning over godkendelser til konkret produktion og salg. Foreløbig fordi morgendagen kan bringe nye produktionsformer og nye medicineringsformer med eksempelvis nanoteknologi, som vil kunne revolutionere også denne branche.

Transportsektoren derimod synes at være en af de sektorer, der for alvor er udfordret. Både til lands, til vands og i luften. Netop transportsektoren har scoret stort på de seneste to årtiers globaliseringsbølge, men skal man tro fremtidsforskerne, ja, så vil man fremover i højere grad selv kunne »producere« de varer via ny 3D-teknologi, som man i dag får produceret eksempelvis i lavtlønslande i Asien og Afrika. Det børsnoterede DSV bliver i dag betegnet som en transportvirksomhed, men er i realiteten en logistikvirksomhed uden egne lastbiler, skibe og fly. DSV scorer højt på at være effektive i dag, men er DSVs logistikløsninger også sagen om ti og 15 år?

Gamle hæderkronede A.P. Møller - Mærsk er isoleret set den danske virksomhed blandt de helt store, som er mest udfordret. Eksperterne siger, at olien ikke er morgendagens energiform, og holder den forudsigelse stik, er både Maersk Oil og Maersk Drilling udfordret. Mens også Maersk Line og havnene i APM Terminals må imødese færre transportmængder. Inden man helt afskriver Mærsk-konglomeratet, skal man dog erindre, at denne koncern har landets største pengekasse, og at Mærsk med Maersk Line og APM Terminals har en verdensførende position. Udfordringen er således at bruge pengekassen rigtigt, ikke på at forsvare sig, men måske på at angribe og kaste nye penge i helt nye områder.

Særligt udfordret er også klassiske danske industrivirksomheder, ja, i realiteten er virksomheder som succesfulde Lego, Danfoss og Grundfos udfordret.

Stærkest synes den danske fødevaresektor at stå. Ikke at disruption-hypen ikke vil ramme denne sektor, som er så enorm for Danmark. Men i takt med, at verdens middelklasser øges, stiger også efterspørgslen efter højkvalitative og sikre fødevarer. Aggressivt og risikovilligt ledet bør den danske fødevaresektor i det perspektiv være med helt fremme i forreste række.

Den finansielle verden er et kapitel for sig. Banker, forsikringsselskaber, kapital­forvaltere og betalingsformidlere presses fra alle sider. Af lettere, mere effektive og ikke mindst billigere løsninger.

Nye virksomheder kommer ikke som en tyv om natten. Men hvis en topleder forsvarer sig med, at han eller hun ikke lige så den nye, revolutionerende udvikling komme, ja, så er problemet, at topcheferne ikke er deres opgave voksen.