De flyver og flyver i provinsen

De tre største provinslufthavne hugger passagerer fra København.

Det går flyvende for de tre største provinslufthavne i Jylland. De hugger passagerer fra Kastrup. Billund Lufthavn sætter ny passagerrekord, men det går også godt i de andre store jyske lufthavne i Aalborg og Århus.

Bortfald af passagerafgiften i år, skærpet konkurrence mellem flyselskaberne, generel større rejselyst og flere penge blandt folk er forklaringen på fremgangen. I Aalborg og Århus bliver den modsvaret af betydelige investeringer.

Udviklingen viser, at provinslufthavnene har vundet kampen om passagererne på de europæiske ruter og på charter i forhold til lufthavnen i Kastrup. Her er fremgangen trods 21 millioner passagerer i år beskedne 2,5 procent.

I Billund sætter provinsens største lufthavn i 2007 ny passagerrekord, og lufthavnschef Jørgen Krab Jørgensen oplyser, at der i løbet af sommeren 2008 bliver etableret endnu flere flyruter til europæiske destinationer fra lufthavnen, hvorfra omkring en snes flyselskaber i dag opererer. Hvornår det sker, og til hvilke europæiske byer kan han endnu ikke sige.

Billund Lufthavn når i 2007 at betjene et godt stykke over 2,26 millioner passagerer, og det er en fremgang på omkring 20 procent i forhold til året før. Den hidtidige passagerrekord er fra 1997.

Rutetrafik til europæiske lufthavne er Billunds vigtigste forretningsområde, men også i chartertrafikken har lufthavnen haft meget betydelig fremgang.

Midtjysk lufthavn begravet

I mange år var de ambitiøse planer om en ny, midtjysk lufthavn i nærheden af Århus en hæmsko for udviklingen af lufthavnene i Billund og i Tirstrup ved Århus. Nu er planerne om den midtjyske lufthavn for stedse begravet, mener lufthavnscheferne i både Billund og Tirstrup.

»Jeg kan i hvert fald ikke få øje på nogen ny lufthavn,« siger Ole Paaske, lufthavnschef i Tirstrup.

Han tilføjer, at lufthavnen de kommende år vil investere omkring 40 millioner kroner i en modernisering af bl.a. lufthavnsterminalen fra 1981.

»Vi forventer os meget af de nye vejforbindelser, når Djurslandsmotorvejen nord om Århus bliver færdig, og vi får etableret en ny vestlig tilkørselsvej. For mange betyder det, at lufthavnen kommer et kvarter nærmere,« siger Ole Paaske.

Passagermæssigt venter Aarhus Lufthavn en fremgang på omkring tre procent til 570.000 passagerer i 2007. Halvdelen er indenrigspassagerer på ruten til København, og resten er fordelt på charter og udenrigsruter. Men lufthavnen har langt til at nå fortidens trafikmængde - 867.000 passagerer i 1996 - inden den faste forbindelse over Storebælt var bygget.

25 procent flere fra Aalborg

I Aalborg er optimismen til gengæld helt i top med en samlet passagerfremgang på 25 procent i år til 984.000. Heraf har de 763.000 passagerer brugt ruten til København, hvor SAS har fået forstærket konkurrencen fra Sterling og Cimber, så der nu kan være op til 22 afgange i døgnet. Alene på indenrigstrafikken har lufthavnen det seneste år haft en fremgang på 20 procent, idet priserne undertiden sagtens kan konkurrere med DSBs togbilletter, og altid kan konkurrere på tiden. Lufthavnschef William Blume siger, at der netop er investeret 60-70 millioner kroner i en udvidelse af lufthavnsterminalen med 2500 kvadratmeter.

Lufthavnschef Jørgen Krab Jørgensen fra Billund siger, at den nye- og mere bekvemme vejforbindelse til Horsens-Århus-området er en kæmpe gevinst og har reduceret transporttiden med fem-ti minutter til lufthavnen. Det lyder ikke af meget men har stor betydning, og han anser debatten om en ny midtjysk lufthavn som endelig slut.

»Der er i hvert fald ikke brug for den,« siger han.

Midt i glæden over den store fremgang ærgrer lufthavnschefen sig over, at Billund har fået skarp konkurrence på de inter-europæiske ruter fra lufthavnen i Hamburg, hvorfra mange lavprisselskaber opererer.

»Men jeg skal ikke beklage mig med en vækst på over 20 procent,« siger Jørgen Krab Jørgensen.

Lufthavnschefen siger, at det allerværste er, hvis diskussionen om en ny fast Kattegatforbindelse kommer til at stå i vejen for helt nødvendige løsninger af trafikproblemerne i Trekantområdet og hen over Fyn.

»Man kan vel ikke sætte Danmark i stå så længe,« siger Jørgen Krab Jørgensen.

Ritzau