Datatilsyn holder øje med Google

Søgetjenesten Google modtager skarp kritik fra flere sider for deres opbevaring af personlige oplysninger, som brugerne efterlader i deres færden rundt på internettet. EU går nu søgetjenesterne efter i sømmene.

Hver gang du benytter søgemaskinen google, efterlader du dig spor. Foto: Scanpix Fold sammen
Læs mere
Når du søger på internettet, efterlader du tydelige spor af din færden. Og hvor du har været, hvem du har besøgt, hvornår du gjorde det samt andre oplysninger af følsom karakter, bliver lagret i søgemaskiner som Google og MSN.

Og i takt med at virksomhederne udvider deres aktiviteter med tjenester som mailkonti, videoblogging, ordrebehandling og senest Googles søgeoversigt stiger adgangen til fortrolige oplysninger.

Nu har Google erhvervet sig online-annonce-virksomheden ’DoubleClick’ for 17 milliarder kroner, og det får flere internationale organisationer til at stille spørgsmålstegn ved Googles håndtering af personlige oplysninger.

De to ligger virksomheder ligger til sammen inde med massive mængder oplysninger om brugerne – private og professionelle, der nemt kan true erhvervs- og privatlivets fred, mener organisationerne.

Således har den europæiske forbrugerorganisation BEUC i et åbent brev til EU rejst problemstillingen om beskyttelse af personlige oplysninger og forbrugernes manglende muligheder for at navigere uden om Google/Doubliclick.

Internationalt postyr
»Vi er ikke tilfredse med de forretningspolitikker, som eksisterer. For eksempel er vi utilfredse med den tid, de lagrer personlige data. Vi siger ikke, at de misbruger informationerne, men der er klart en problemstilling i at ligge inde med oplysningerne. Så er man jo en risikofaktor – og dermed et potentielt problem,« siger Cornilia Kutterer, senior legal adviser i BEUC.

Også i USA har overtagelsen af DoubleClick vakt furore. Og de amerikanske handelsmyndigheder undersøger sagen, efter at Electronic Orivacy Information Center og andre forbrugergrupper har udtrykt deres bekymring ved sammenlægningen af de to enorme databaser.

Det drejer sig blandt andet om, hvordan virksomheden håndterer cookies og andre data, der potentielt set kan identificere internetbrugere og deres adfærd.

Men sammenlægningen af de to giganter giver også virksomheden en styrke på internettet, der risikerer at frarøve internetbrugeren muligheden for at vælge fra, mener BEUC.

»Ved at samle deres teknologier får de en dominerende position på markedet for online-annoncering, og det vil det få en effekt på konkurrencen: Forbrugerne vil ikke være i stand til at surfe på nettet uden at støde på en side, der i et eller andet omfang er serviceret af Google/DoubleClick,« forklarer Cornilia Kutterer.

På EU-niveau har man nedsat en arbejdsgruppe – den såkaldte ’Artikel 29-gruppe’ – med repræsentanter fra medlemslandenes respektive datatilsyn, der går Google og de andre søgemaskiners omgang med følsomme oplysninger efter i sømmene.

For der er brug for at løfte sagen op på et internationalt niveau, forklarer Janni Christoffersen, direktør i Datatilsynet, der har fået flere henvendelser omkring Google og de andre søgemaskiner, men kun har haft begrænset mulighed for at følge op på dem:

»Vores kompetencer er som udgangspunkt begrænset til virksomheder og myndigheder, der er etableret i Danmark. Og i og med at denne her virksomhed er grænseoverskridende, er sagen her et meget godt eksempel på, at det er fornuftigt at tage den op i en gruppe på den større EU-platform,« siger Janni Christoffersen.

Brug hovedet
Google har allerede forud for arbejdsgruppens betænkning skærpet deres procedurer. Allerede i marts i år barberede Google den tid, hvor den identificerede brugers søgemønster lagres på serverne, ned til 24 timer.

Endvidere er der sat loft på levetiden på de cookies, som søgemaskinen installerer i brugernes computere. Og samtidig præciserer Google, at dataindsamlingen sker for at optimere søgemulighederne og annoncevalget efter den enkelte bruger. På den måde ’husker’ computeren, at dit foretrukne sprog er dansk, at du er interesseret i for eksempel fiskeri og biler, og at du foretrækker videoklip vist via din flashplayer.

Alligevel skal det naturligvis sikres, at oplysningerne ikke bliver misbrugt. Men brugerne har også selv et ansvar for at beskytte de oplysninger, de er bange for bliver givet videre til tredjemand:

»Det er ikke sikkert, at de ting, man foretager sig i den virkelige verden, bliver registreret nogen steder. Men det gør de altså på internettet, og det skal man som bruger være opmærksom på og handle derefter,« siger Janni Christoffersen.