Dantherm ser årsomsætning 26 pct. lavere end 2008

En fjerdedel af omsætningen forsvinder i 2009 ud i den blå luft for den industrielle luftbehandlingskoncern Dantherm.

Læs mere
Fold sammen
Dermed venter selskabet kun et samlet salg på 1500 mio. kr. i år sammenlignet med godt 2 mia. kr. sidste år. Det skriver Dantherm i sin halvårsrapport.Selskabet har i andet kvartal oplevet en yderligere markedsforværring sammenlignet med 1. kvartal.

- Udviklingen i andet kvartal viser et yderligere fald i omsætningen sammenlignet med, hvad koncernen rapporterede for første kvartal 2009. Koncernens omsætning i andet kvartal blev 330,1 mio. kr. mod 510,1 mio. kr. sidste år svarende til et fald på 35 pct. For årets første seks måneder er omsætningen faldet med i alt 29 pct. fra 1.002,3 mio. kr. i 2008 til 714,2 mio. kr. i 2009, skriver Dantherm i regnskabet.

Alle selskabets markeder og regioner er påvirket af den globale økonomiske krise. Dantherm koncernens omsætning er påvirket af, at kunderne udskyder investeringsprojekter og nedbringer deres lagre, lyder selskabets egen forklaring.Det ringere salg afspejler sig også direkte i driftsresultatet.

- Koncernens driftsresultat (EBIT) for andet kvartal 2009 blev et underskud på 54,0 mio. kr. mod et overskud på 8,7 mio. kr. sidste år. Den negative udvikling sammenlignet med andet kvartal sidste år skyldes det lavere aktivitetsniveau samt gennemførte restruktureringer. Driftsresultatet er negativt påvirket af afholdte og hensatte restruktureringsomkostninger på 26,5 mio. kr., skriver Dantherm videre.Af restruktureringstiltag nævner Dantherm særligt kapacitetstilpasninger, omkostningsbesparelser samt udskudte investeringer og udviklingsprojekter.Underskuddet på driften tærer også på koncernens egenkapital.

- Koncernens egenkapital er faldet fra 467,0 mio. kr. pr. 31. december 2008 til 377,3 mio. kr. pr. 30. juni 2009. Faldet skyldes primært det negative resultat i perioden. Koncernen har valgt en forsigtig indregning af udskudte skatteaktiver i den danske sambeskatning, skriver Dantherm.

Dantherm har i forbindelse med sit halvårsregnskab præciseret sine forventninger. Koncernen venter nu en samlet omsætning i niveauet 1500 mio. kr. svarende til et fald på 26 pct. i forhold til 2008. Tidligere lød koncernens forventning, at omsætningen ville lande under de 2 mia. kr., selskabet præsenterede for 2008. Koncernens samlede omsætning og indtjening er traditionelt større i andet halvår end i første halvår. Resultat før skat for regnskabsåret 2009 forventes at blive et underskud i niveauet 130 mio. kr. inklusiv restruktureringsomkostninger.

RB-Børsen