Dantherm sælger Glenco

Dantherm har indgået en aftale om at sælge datterselskabet Glenco A/S til et konsortium af dels ledende medarbejdere i datterselskabet samt kommanditselskabet Industri Udvikling II.

- Salgsprisen for aktierne svarer omtrent til den regnskabsmæssige værdi inklusiv goodwill i Dantherm A/S. Overtagelsesdato er aftalt til 1. oktober 2007, skriver Dantherm i en meddelelsen.

Frasalget sker som et strategisk led i koncernens bestræbelser på at fokusere forretningsaktiviteterne, skriver selskabet.

Glenco med datterselskaberne Venair A/S og AB Venair stod for forretningsområdet Komfortventilation & Teknik.

Frasalget får ingen effekt på Dantherms forventninger til årets resultat.

Glenco tabte sidste år 33 mio. kr. før skat.

RB-Børsen