Dantherm gennemfører tvungent frasalg

Dantherm har fredag solgt dele af sine forretningsaktiviteter og oplyser samtidig, at det vil sælge sine øvrige aktiviteter, hvilket dog kun i bedste fald ventes at kunne give et provenu, der overstiger selskabets rentebærende gæld.

Dantherm har længe arbejdet med at gennemføre et salg af forretningssegmentet Telecom til det kinesiske selskab CTHG, som imidlertid endnu ikke været i stand til at gennemføre den transaktion.
Læs mere
Fold sammen

Fredagens salg omfatter forretningssegmentet HVAC og EMEA-delen af forretningssegmentet Telecom, som kapitalfonden Procuritas Capital Investors V er køber af.

Dantherm har ellers længe arbejdet med at gennemføre et salg af forretningssegmentet Telecom til det kinesiske selskab CTHG, som imidlertid endnu ikke været i stand til at gennemføre den transaktion.

Derfor har Dantherm, presset af sine kreditorer, jagtet andre muligheder for at tiltrække ny kapital, hvilket er baggrunden for det salg, selskabet fredag løftede sløret for.

- Frasalget sker efter krav fra Dantherms kreditinstitutter for at nedbringe den rentebærende gæld til disse efter fortsat svigtende resultater i forretningssegmentet Telecom, skriver Dantherm.

De frasolgte aktiviteter omfatter HVAC-selskaberne i Danmark, Norge, Storbritannien og Polen samt Telecom-selskaberne i Danmark, Sverige og Tyskland.

Telecom EMEA bidrager med væsentlige aktiviteter og indtjening til HVAC i Danmark, hvorfor denne forretning er en del af transaktionen. De frasolgte aktiviteter havde i 2015 en omsætning på cirka 310 mio. kr. og beskæftiger ca. 240 medarbejdere.

Frasalget af Telecom EMEA-selskaberne betyder samtidig, at aftalen med kinesiske CTHG er ophævet fra Dantherms side, men Dantherms aftale med Procuritas giver dog CTHG mulighed for at genindtræde i aftalen og gennemføre den tidligere aftalte closing inden udgangen af februar 2016 inklusive Telecom EMEA-selskaberne.

Dantherm har endvidere besluttet at søge at afvikle de resterende aktiviteter gennem frasalg af de enkelte selskaber og øvrige aktiver. Kreditinstitutterne har i denne forbindelse stillet kreditfaciliteter til rådighed for processen, der antages foreløbigt at ville vare første halvår af 2016, skriver Dantherm.

Salgsprisen for forretningssegmentet HVAC og Telecom EMEA på gældfri basis er 164 mio. kr., hvilket forventes at resultere i et regnskabsmæssigt tab i 2015 i niveauet 20 mio. kr., inklusive omkostninger til salgsprocessen.

- Salget reducerer den nettorentebærende gæld til kreditinstitutterne til niveauet 80 mio. kr. (ultimo Q3 2015: 214 mio. kr.). Nettoprovenuet ved salg af de resterende aktiver ventes kun i bedste fald at kunne overstige den rentebærende gæld, tilføjer Dantherm.

Af meddelelsen fremgår det endvidere, at administrerende direktør Torben Duer fratræder sin stilling for at tiltræde som administrerende direktør for de til Procuritas frasolgte selskaber. Som ny administrerende direktør i Dantherm er bestyrelsens næstformand, Preben Tolstrup, udpeget på midlertidig basis.