Dantherm fastholder forventningerne

Dantherm fastholder forventningerne til 2015 om et driftsresultat (EBIT) på 5-10 mio. kr. under forudsætning af, at frasalget af Telecom gennemføres, hvilket ventes at ske i tredje kvartal.

Læs mere
Fold sammen

Gennemføres frasalget derimod ikke, vil værdiansættelsen af Telecom skulle vurderes igen, og det vil medføre nedskrivninger af blandt andet goodwill med "et betydeligt beløb".

Det fremgår af selskabets regnskab for andet kvartal af 2015.

Den manglende gennemførelse af salget af Telkom har påvirket selskabet likvitetssituationen, men kreditinstitutterne har givet tilsagn om at forlænge kreditterne til januar næste år.

I den tilbageværende del af Danthem var der en omsætning på 102,8 mio. kr. i kvartalet mod 104,7 mio. kr. i samme kvartal sidste år. Det resulterede i driftsunderskud på 6,5 mio. kr. mod et underskud på 2,8 mio. kr. i samme kvartal i 2014.

På bundlinjen blinkede et underskud på 11,4 mio. kr. mod et på 6,9 mio. kr.