Danskernes pensionsvalg presser prisen på boliglån

Pensionsselskaberne skærer kraftigt ned på deres køb af realkreditobligationer, i takt med at danskerne i stigende grad skifter til nyt pensionsprodukt. Den faldende efterspørgsel kan gøre boliglånene dyrere.

Foto: Bax Lindhardt. Danske pensionsopspareres jagt på et højere afkast på pensionsopsparingen kan betyde, at de danske boliglån bliver dyrere.
Læs mere
Fold sammen

Danske pensionsopspareres jagt på et højere afkast på pensionsopsparingen kan betyde, at de danske boliglån bliver dyrere. Det skyldes, at pensionsopsparerne i stigende grad rykker fra pensionsordninger, hvor pengene primært er investeret i sikre obligationer, til pensionsordninger, hvor pengene primært er investeret i aktier. Dermed har pensionsselskaberne ikke brug for at købe lige så mange obligationer, og derfor risikerer de danske boligejere at måtte betale en højere rente for at få andre investorer til at købe realkreditobligationerne.

Flere store danske pensionsselskaber siger til Business, at de skærer kraftigt ned på deres beholdning af danske realkreditobligationer som følge af danskernes skifte fra gennemsnitsrenteordninger til markedsrenteordninger. Det gælder blandt andre Sampension.

»Vi flytter jo kunder til markedsrenteprodukter, og her er aktivallokeringen helt anderledes. Her er der langt færre obligationer og flere både alternativer og børsnoterede aktier. Så på den lange bane, og det gælder alle pensionsinstitutter, tror jeg, så kommer der færre almindelige danske realkreditobligationer ind i bøgerne. Det er en glidende bevægelse, men det er da noget, der betyder noget på den lange bane,« siger investeringsdirektør Henrik Olejasz Larsen.

I løbet af de sidste fem år er over en tredjedel af Sampensions kunders pensionsopsparing flyttet over til markedsrente, og når de kommer i ligevægt, har Sampension mindst halveret sin beholdning af danske realkreditobligationer, vurderer Henrik Olejasz Larsen.

»Alene det forhold, at en tredjedel er rykket fra gennemsnitsrente over til markedsrente, betyder, at vi har reduceret vores beholdning af danske realkreditobligationer med omkring syv milliarder kroner. Når det er slået helt igennem, vil det være ca. 20 millirder kroner i alt, vi har nedbragt beholdningen med,« siger han.

Også Danica Pension har nedbragt beholdningen af danske realkreditobligationer kraftigt. Over de seneste tre år er beholdningen nedbragt med op mod 20 milliarder kroner til den nuværende beholdning på omkring 20 milliarder kroner ud af samlede investeringer for omkring 300 milliarder kroner.

Ifølge Danica Pensions investeringsdirektør, Peter Lindegaard, betyder pensionsopsparernes skift til markedsrente, at pensionsselskaberne kan investere mere frit og gå efter udenlandske obligationer eller lignende investeringsaktiver, der har nogenlunde samme sikkerhed, men som giver et højere afkast.

»For os er det rentespændet mellem de danske og udenlandske obligationer, der er afgørende. De danske realkreditobligationer er for mange udenlandske investorer blevet en sikker havn under finanskrisen, men det har også gjort, at de forholdsmæssigt er blevet dyrere,« siger Peter Lindegaard, hvor betegnelsen dyrere skal forstås sådan, at renten er blevet lavere på grund af den øgede efterspørgsel fra udlandet efter danske realkredit-obligationer.

Kun ved begyndelsen

Adm. direktør Søren Andersen fra investeringskonsulentvirksomheden Invensure mener, at vi kun har set starten på en udvikling, der vil tage til, efterhånden som stadig flere danskere flytter deres opsparing fra de garanterede pensionsprodukter over til markedsprodukterne. Han fremhæver, at for de fire store kommercielle selskaber, Danica Pension, PFA, Nordea Pension og SEB, er det stadig omkring to tredjedele af opsparingen, der ligger i den garanterede pension.

»Den andel kan over nogle år nemt blive halveret, når der kommer en afklaring på, hvor mange penge kunderne skal have med for at gå over til markedsprodukterne. Det vil helt klart gøre, at pensionsselskaberne vil nedbringe deres andel af danske stats- og realkreditobligationer,« siger Søren Andersen.

»Når en større del af pengene kommer over i markedsrenter, vil selskaberne ikke længere være tvunget til at investere så meget i realkreditobligationer. Selskabernes investeringer på kundernes vegne vil ikke længere ske for at opfylde nogle solvenskrav, men fordi det er den bedste investering på daværende tidspunkt,« siger Søren Andersen, der fremhæver, at opsparing til pension er en meget langsigtet investering, og derfor er det bestemt ikke optimalt, at pensionsselskaberne skal sætte en stor del af opsparernes penge i nogle obligationer, som kun giver en rente på én procent.

Aben ender hos boligejerne

Dermed bliver boligejerne altså presset af, at der er færre til at købe realkreditobligationerne. Dermed kan investorerne kræve en højere rente for lånet. Og der er flere trusler.

Danske banker og realkreditinstitutter er i dag de største opkøbere af realkreditobligationerne, men følger Europa-Kommissionen en anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA), vil bankerne og realkreditinstitutterne blive tvunget til at sælge ud af deres realkreditobligationer og fremover købe langt færre.

Endelig er erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S) ved at få gennemført et lovforslag, der skal sikre det populære F1-lån mod den såkaldte refinansieringsrisiko.

Men det betyder samtidig, at de korte obligationer bliver mere komplekse, og det vil formentlig skræmme nogle investorer, heriblandt de udenlandske, væk, mener Sampensions Henrik Olejasz Larsen.

»Hvordan det kommer til at gå, når F1erne bliver lidt mere komplicerede, det er jo et eksperiment. Det ser heldigvis ikke ud til at blive lige så kompliceret, som det så ud til i første omgang (inden lovforslaget blev ændret, red.), men det trækker selvfølgelig i retningen af, at det bliver et lidt mere kompliceret produkt. Der er nok ingen tvivl om, at det bliver lidt sværere at tiltrække investorer end hidtil,« siger Henrik Olejasz Larsen.

Hos investeringsforeningen Maj Invest siger obligationschef Peter Mosbæk, at også de lovmæssige usikkerheder har fået foreningen til at være mere »påpasselig« med at købe realkreditobligationer, og det samme er tilfældet i pensionsselskabet PFA Pension.

»Det vigtigste for os er jo, at ratingen for dansk realkredit bliver bevaret. Det er klart, at enhvert nyt tiltag, der skaber usikkerhed omkring det, gør os nervøse. Vi ved ikke, hvordan det ender, og så længe vi ikke ved det, er det med til at skabe en usikkerhed omkring dansk realkredit, som gør, at man alt andet lige holder sig lidt tilbage med at købe obligationerne,« siger obligationschef Poul Kobberup.