Danskerne passer på pengene

Det private forbrug falder. Der var endnu i maj i år ikke tegn på, at danskerne har den store lyst til at bruge en masse penge, sådan som regeringen håber på, så der kan komme mere fart på dansk økonomi.

Butikkernes salg af varer og serviceydelser til danskerne faldt i maj.

Endda både i forhold til måneden før, hvor der var en nedgang på 0,2 procent, og i forhold til samme måned sidste år, hvor faldet var på intet mindre end 7,3 procent.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Især salget af nyt tøj og sko trak forbruget ned.

I maj havde danskerne endnu ikke fået de SP-opsparingen udbetalt.

Men en del havde nok sat næsten op efter, at bare forventningen om, at der snart kom lidt ekstra penge ind på bankkontoen, kunne puste lidt liv i forbruget.

Også de lidt lavere skatter, den aftagende inflation, den stigende realløn, de faldende renter og lavere energipriser burde under normalt omstændigheder stimulere forbruget, der er en af de største trækmotorer i dansk økonomi.

Flere penge i banken
Men det skete altså ikke. Danskerne øgede tværtimod deres opsparing.

Det er dog sandsynligt, at der i juni kommer en vis fremgang i forbruget, hvis ellers meldingerne om stigende salg fra blandt andet flere store rejsebureauer kan tages alvorligt.

Det faldende forbrug betyder, at danskernes opsparing nu er på det højeste niveau i mange år. Det er hele 14 kroner, som danskerne sparer op, hver gang de får 100 kroner udbetalt. Det er ellers ikke mange år siden situationen var den stik modsatte og en typisk dansker brugte 104 kroner hver gang de fik 100 kroner i hånden. Dette »overforbrug« blev finansieret ved at låne stort i banker og realkredit.

Økonom i Danske Bank, Las Olsen siger i kommentar til de nye tal, at det private forbrug i Danmark nu falder betydeligt mere end i andre lande.

»Det kan undre lidt i og med, at den disponible indkomst faktisk udvikler sig meget positivt, takket være store lønstigninger og skattelettelser. Forklaringen må være frygt for arbejdsløshed og en reaktion på faldene i huspriser og aktiekurser. Men dermed burde der også være mulighed for et pænt opsving i forbruget herhjemme i takt med, at SP-pengene bliver udbetalt, arbejdsløsheden stiger knap så hurtigt, huspriserne nærmer sig bunden og de nye skattelettelser i 2010 rykker nærmere,« siger han.