Danskerne går uden om udenlandske netbutikker

Når danskerne handler på nettet, foregår det oftest på netbutikker her i landet. Kun en tredjedel af forbrugerne har tillid til de udenlandske butikker, viser en meningsmåling.

Foto: Malte Kristiansen.
Læs mere
Fold sammen

En stadig større del af detailhandlen i Danmark foregår på nettet, og det kommer især danske netbutikker til gavn.

Ifølge en ny meningsmåling, som Epinion har foretaget for Eniro Danmark, køber danskerne kun en brøkdel af varerne i udlandet, når de handler på nettet. Således er det kun mellem en og otte procent af handlen - afhængig af produkttype - der foregår i udenlandske netbutikker.

En forklaring kan være, at danskerne er nervøse over at bestille varer hjem fra udlandet. Således siger kun 34 procent af de adspurgte ifølge målingen, at de har tillid til de udenlandske netbutikker, mens hele 79 procent har tillid til danske butikker.

»Danskerne søger det kendte – også når de handler på internettet. Vi vil gerne have, at det er nemt at finde rundt, og at vi kender produkterne fra vores hverdag,« siger Stefan Kercza, administrerende direktør i Eniro Danmark, i en pressemeddelelse.

Mistilliden til de udenlandske netbutikker er mest udtalt blandt de ældre generationer. Blandt de 18- til 35-årige mener mere end halvdelen således, at de trygt kan handle i udlandet over nettet. Det skyldes efter Stefan Kerczas vurdering, at de unge generelt føler sig mere hjemme på nettet.

»De unge er mere IT-vante end de ældre generationer, og det betyder, at de kommer længere omkring på nettet - og altså også får besøgt de udenlandske netbutikker. Samtidig har de været vant til at handle på nettet næsten hele deres liv, og det betyder, at de ikke har den samme skepsis som ældre generationer,« siger han.

Hos FDIH, Foreningen for Dansk Internet Handel, glæder administrerende direktør Annette Falberg sig over, at forbrugerne nærer tillid til hendes medlemmer. Hun frygter dog, at udenlandske butikker vil æde sig ind på det danske marked i de kommende år.

»Det er bekymrende at se, hvordan stadig flere udenlandske netbutikker markedsfører sig stærkt over for danske forbrugere, og de erobrer en stigende del af markedet,« siger Annette Falberg.

1.985 personer har deltaget i undersøgelsen, og de indsamlede data er vejet i forhold til køn, region, uddannelse og alder, så undersøgelsen er repræsentativ i forhold til den danske befolkning.