Danske virksomheder søger til den svenske børs

Danske virksomheder søger i stigende grad mod Sverige, når de vælger at blive børsnoteret.